KRAFT

Haga ser på løsninger for NVE

Olje- og energiministeren er for en gangs skyld knapp i sine uttalelser:

- Jeg kommenterer ikke utspill fra enkeltansatte i NVE, er olje- og energiminister Åslaug Hagas korte kommentar når det kommer til tidligere avdelingdirektør Bjørn Wolds kritikk av bemanningssituasjonen i NVE.

Les:

Møter NVE-ledelsen

Wold var inntil nylig direktør for konsesjons- og tilsynsavdelingen, men sa opp i protest mot at avdelingen over lang tid har hatt altfor lav bemanning til å ta unna den dramatisk økende mengden med konsesjonssøknader fra energibransjen.

Samtidig er han lei av at myndighetene oppmuntrer spesielt til utbygging av småkraft og vindkraft, uten at det følges opp med tilstrekkelige midler til å ta unna søknadene når de først kommer.

I dag er Haga i møte med NVE-leder Agnar Aas for å diskutere bemanningsituasjonen i direktoratet. Men hun vil ikke kalle situasjonen for en bemanningskrise.

Intern omplassering

- Vi konstaterer at det er for lang behandlingstid på konsesjonssøknader, og vi må se på hvordan vi skal få endret den situasjonen, sier Haga.

- Wold mener en dobling av årsverk må til for å håndtere søkermengden?

- Det jobber 420 folk i NVE. Vi må først se om det går å omdisponere bemanningen internt. Det ligger vindkraftprosjekter i et enormt omfang i NVE, som aldri vil bli realisert. Vi må finne en arbeidsform som driver fram de minst konfliktfylte prosjektene på en mest mulig effektiv måte, sier Haga.

Flere muligheter

Omplassering av NVE-ansatte til andre avdelinger er ett av tre tiltak Haga diskuterer med NVE-ledelsen i dag.

I tillegg skisserer statsråden ytterligere to grep for å redusere saksbehandlingstiden:

  • Gi enda tydeligere prioriteringskrav enn OED allerede har gitt.

I begynnelsen av februar ga NVE energibransjen beskjed om at kraftledninger, vannkraft og fjernvarmesaker blir prioritert høyt, mens vindkraft, vannkraft og kullkraft kommer bakerst i køen. Konsesjonssøknader fra Midt-Norge står først i køen.

  • Øke NVEs budsjetter til konsesjonsbehandling ytterligere.

- Dette er i så fall et budsjettspørsmål, som jeg må komme tilbake til, sier Haga.

Les også:
Har ventet på NVE-svar siden 2005
Lei av å vente på NVE - gjør det selv
50 urørte vindkraftsøknader

Statssekretær Guri Størvold avviser at direktoratet har en bemanningskrise i konsesjonsavdelingen.

- Skal behandle flere saker

- Vi er ikke enige i den dystre beskrivelsen til Wold. Vi har økt bemanningen til konsesjonsbehandling tre år på rad, og NVE har aldri avgjort så mange saker som de avgjorde i fjor, og det viser at de evner å levere. Vi følger situasjonen, og jeg ser ikke bort i fra at vi styrker bemanningen også neste år, sier Størvold.

Derimot sier Hagas statssekretær at NVE skal behandle flere vindkraftsaker i 2008, enn de 5-6 konsesjonssøknadene for vind som ble avgjort i fjor. Men de seks ekstra årsverkene som NVE får i år, er øremerket vannkraft- og kraftlinjesaker.

Wold sier NVE i dag har kapasitet til å behandle 3-4 vindkraftsaker i året.

Vindkraftpausen over

I tillegg har regjeringen erklært vindkraftpausen for over - nye 500 millioner støttekroner skal fordeles etter en utlysningsrunde Enova nå jobber med.

- NVE skal behandle langt flere vindkraftsaker i år enn i fjor. Det har vi fått beskjed om av NVE-ledelsen, og det er det vi forholder oss til. Når det er sagt, er det naturlig at antall ferdigbehandlede saker holdes lavt. Mange har fått vindkraftkonsesjon, uten at det blir bygget. I tillegg utarbeider en del fylker egne vindkraftplaner, som Rogaland og Sør-Trøndelag. Det ville være oppsiktsvekkende om vi skulle avgjøre saker i disse fylkene før politikerne har sagt sin mening om hvor de ønsker og hvor de ikke ønsker vindkraftanlegg, sier Størvold.

Størvold sier OED ser for seg å styrke antall årsverk til behandling av vindkraftsaker etter at regjeringen har kommet i mål med grønt sertifikatmarked eller bedre støtteordninger.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.