Vil endre støtten: Olje- og energiminister Åslaug Haga har lovet full gjennomgang av støtteordningene for fornybar energi. (Bilde: Erichsen, Jarl Fr. )

Haga freder høgskolene

  • Karriere

Haga liker dårlig at høgskolene i distriktene kan bli lagt ned.

Skeptisk

– Senterpartiet sitter ikke i regjering for å legge ned høyskoler i distriktene. Det er helt uaktuelt for oss å bli med på noe slikt, sier Senterpartileder Åslaug Haga til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun er også skeptisk til å la høgskoler bli underavdelinger av store universiteter, slik det skisseres i utvalgets rapport.

Det som er avgjørende er at studieplassene beholdes der de er lokalisert, men jeg vil også være skeptisk til mer sentral styring av høyskoleavdelinger, sier Haga.