ARKIVNYHETER

Hæhre fikk stor kontrakt etter rask saksbehandling

Masseuttakene på ny riksveg 7 blir store, men det blir også fyllingene. Vegvesenet tar sikte på massebalanse. Den store fyllingen til høyre i forgrunnen ligger sør for Langevatnet. Søndre innslag til Rallerudtunnelen kan ses i bakgrunnen.
Ill: Statens vegvesen
Masseuttakene på ny riksveg 7 blir store, men det blir også fyllingene. Vegvesenet tar sikte på massebalanse. Den store fyllingen til høyre i forgrunnen ligger sør for Langevatnet. Søndre innslag til Rallerudtunnelen kan ses i bakgrunnen. Ill: Statens vegvesen
27. juli 2011 - 21:46

At kontrakten skulle gå til Hæhre Entreprenør var ingen overraskelse. Ledelsen til nr. to var på nesten 30 prosent da anbudene ble åpnet 29. juni. Langt mer overraskende er det at kontrakten kunne underskrives 25. juli.

- Vi regnet nesten dag og natt for å få en avgjørelse før sommerferien begynte, sier byggeleder Helge Torsby i Statens vegvesen. - Hvis vi ikke hadde klart det, hadde vi kommet i gang 3-4 uker senere. Anbudsnemnda fikk saken til behandling 7. juli. Dagen etter fikk de andre entreprenørene beskjed om vedtaket. Ingen av dem benyttet retten til å klage på det, sier Torsby.20 km kortere

Strekningen Sokna-Ørgenvika ligger i Buskerud fylke og inngår i den korteste vegforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Sokna ligger i Ringerike kommune 22 km vest for Hønefoss. Ørgenvika ligger i Krødsherad kommune.

I dag går vegen i en stor bue mellom ytterpunktene. Avstanden mellom dem er 36,7 km. Den ny vegen skal gå i nærheten av Bergensbanens trasé. Når den blir ferdig, blir riksveg 7 kortet inn med 20 km.

Kontrakten til Hæhre omfatter en strekning på 15,2 km. I den inngår den 2,8 km lange Rallerudtunnelen og den 3,8 km lange Ørgenviktunnelen. Vegvesenet regner ikke med noen ubehagelige overraskelser i disse tunnelene.Bra fjell i Haverstigtunnelen

- Vi har undersøkt Haverstingtunnelen på Bergensbanen nøye. Den krysser over traséen til Ørgenviktunnelen. Fjellkvaliteten i Haverstingtunnelen er god, og det er lite lekkasjer, sier Helge Torsby.

På halvparten av strekningen som Hæhre får ansvaret får, blir det minst ett forbikjøringsfelt. Gjennom tunnelene og på en kilometer veg i dagen blir de bare to felt. Der det er forbikjøringsfelt får vegen midtdeler, for øvrig blir det et midtfelt med en bredde på en meter.

Halvannen kilometer av riksveg 7 nærmest Sokna lyses ut på egen entreprise neste år. I denne strekningen inngår en 180 meter lang miljøtunnel. I vestre ende av strekningen skal Bergensbanen gå over ny riksveg 7 på en 70 meter lang bru.Tre frister

Brua skal bygges ved siden av banens nåværende trasé. Banen må legges om over en strekning på ca. 800 meter for å tilpasses brua. Brubyggingen og baneomleggingen lyses ut som egne entrepriser til høsten. Senere blir også elektroarbeidet lyst ut.

Hæhre får tre frister å forholde seg til: Innen 1. august 2013 må elektroentreprenøren ha tilgang til dagsonene. To måneder senere må det også være tilgang til tunnelene. Innen 27. juni 2014 skal vegen være klar for bruk.Tøffe dagbøter

Dagbøtene for ikke å holde fristene er tøffe. Hvis en av de to første fristene ikke overholdes, vil det koste Hæhre 500 000 kroner dagen. For å gå ut over den siste fristen blir det en dagbot på hele 800 000 kroner.

De totale omkostningene for hele prosjektet er beregnet til 1,59 milliarder 2012-kroner. I det beløpet inngår to oppdrag som ikke blir lyst ut på en god stund:

Etablering av miljøgate på Sokna, og ombygging av krysset på Hamremoen hvor fylkesveg 280 møter nåværende riksveg 7.

Vegen mellom Sokna og Ørgenvika er delvis bompengefinansiert. Et fastsatt beløp skal dekkes over statsbudsjettet, det øvrige tas inn som bompenger. I dag ligger det an til en bompengeandelen på 52 prosent.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.