Hæhre får Nye Veier-oppdrag til 1,8 milliarder

Nye Veier har valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør i forhandlingene om kontrakten for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal.

Redaksjonen Våre Veger
24. feb. 2017 - 12:39

Kontraheringen til vegutbyggingen for strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres etter Best Value Procurement-metoden. Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen.

I løpet av konkretiseringsfasen vil valgt tilbyder sammen med Nye Veier komme frem til en endelig kontrakt. Før kontrakt signeres, vil det bli sendt ut et ytterligere varsel om kontraktstildeling med tilhørende intensjonsfrist. Det planlegges å signere kontrakt 10. mai 2017 gitt at valgt tilbyder og Nye Veier kommer til enighet om en endelig kontrakt.

Tilbudet fra Hæhre er på ca 1.8 MRD NOK eks. mva. De to andre entreprenørene som har vært med i evalueringsfasen er Veidekke og Acciona.

Totalt oppnår Hæhre en samlet vektet poengsum på 100 poeng.

I forhold til de øvrige tilbyderne oppnår Veidekke/AF en samlet vektet poengsum på K kriteriene på 53,75 og på kriteriet T – tilbudspris 7 poeng. Samlet tilbudspris for Veidekke/AF er på 2.309.377.780,- eks mva. Dette inkluderer opsjon på vedlikehold på kr 75.000.000,- eks. mva. Totalt oppnår Veidekke/AF en samlet vektet poengsum på 60,75 poeng.
I forhold til de øvrige tilbyderne oppnår Acciona en samlet vektet poengsum på K kriteriene på 36,25 og på kriteriet T – tilbudspris 0 poeng. Samlet tilbudspris for Acciona er 2.497.463.999,- eks mva. Dette inkluderer opsjon på vedlikehold på kr 75.000.000,- som er lagt til tilbudsprisen. Totalt oppnår Acciona en samlet vektet poengsum på 36,25 poeng.

 

-Stor interesse og skarp konkurranse

- Vi er glade for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess og fått bekreftet at Nye Veier sin gjennomføringsmodell gir kostnadseffektive og gode løsninger. Denne anbudsrunden bidrar betydelig til at Nye Veier kan nå målet om å effektivisere vegbyggingen og få mer trafikksikker veg for pengene. Tildelingen viser også at det er offensive entreprenører med spesialkompetanse på vegbygging som vinner slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier.

Prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, Magne Ramlo, sier: – Best Value Procurement er en metode for både anskaffelse og prosjektgjennomføring som sikrer at vi velger den beste leverandøren til å gjennomføre prosjektet. Det gir både eierskap til prosjektet, involvering og balansert risikohåndtering. Det å involvere entreprenør og rådgivere i en tidlig fase bidrar til rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Ved å bygge ut hele strekningen på 18 km kan vi ta ut stordriftsfordeler blant annet gjennom mer effektiv massehåndtering. Dette bidrar til lavere kostnader for samfunnet og for trafikantene.

 

Første BVP-prosjekt i Norge

Kjernen i Best Value Procurement-metoden er å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon, blant annet gjennom intervjurunder. Dette er det første BVP-prosjektet som gjennomføres i Norge, og er et av ti BVP pilotprosjekter som gjennomføres etter initiativ fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Fram mot slutten av april skal Hæhre Entreprenør i samarbeid med Nye Veier konkretisere hvordan de skal løse oppdraget før endelig kontrakt er klar for godkjenning. Kontrakten planlegges signert 10. mai. Vegstrekningen er ventet ferdigstilt i desember 2019.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.