ARKIVNYHETER

Hæhre Entreprenør fikk Toventunnelen på julaften

24. des. 2009 - 13:53

Hovedoppgaven blir å drive og sikre Toventunnelen. Den blir den lengste tunnelen nord for Sognefjorden med sine 10,6 km. Hæhre skal også støpe portaler og anlegge veger i dagen på begge sider av tunnelen, til sammen 2,9 km. Tre kulverter og to bruer inngår i vegstrekningene.

Ytterpunktene for entreprisen er Leirosen i Leirfjord kommune og Brattlia i Vefsn kommune. Tunnelen inngår i en ny forbindelse som erstatter en håpløs vegstrekning langs Vefsnfjorden. Denne har status som riksveg 78 nå, men blir omklassifisert til fylkesveg sammen med veldig mange andre riksveger fra årsskiftet. Deler av vegen er i så dårlig forfatning at den forsvinner helt fra vegnettet når tunnelen blir ferdig. Vefsn kommune har gjort det klart at man ikke er interessert i å overta den, det vil koste for mye å sette den i forsvarlig stand. Dermed blir den stengt for all trafikk.

Oppstartmøte for Toventunnelen er planlagt 6. januar, og allerede i uke 3 begynner arbeidet med vestre påhugg ved Leirosen. I øst kommer ikke arbeidet i gang før i mars. Årsaken er klimaforskjellen mellom de to påhuggene. I vest er det kystklima, i øst er det innlandsklima med tøffere vinter. Det er upraktisk å rigge seg til når vinteren er på det hardeste.

Prosjektet gir et betydelig massoverskudd. Massen vil bli lagt i deponi på begge sider for senere bruk. I følge de geologiske undersøkelsene vil entreprenøren møte glimmerskifter i hver ende, for øvrig går tunneltraséen gjennom harde granittiske bergarter. Store deler av tunnelen får mer enn 500 meter overdekning, så det er grunn til å regne med sprakefjell.

Toventunnelen får profil T 8,5. I motsetning til de fleste tunneler med dette profilet, får den loddrette vegger. Årsaken er at det skal monteres betongrekkverk mellom kjørebanen og tunnelveggene. De loddrette veggene gjør montasjen lettere.

To kilometer innover fra hvert påhugg blir tunnelen sikret mot vann og frost med PE-skum dekket med sprøytebetong. Lenger inne er frostbeskyttelse unødvendig fordi temperaturen er stabil over frysepunktet. Hæhres folk kan selv velge hvordan den indre delen av tunnelen skal sikres mot vann. Oppdraget omfatter ikke elektromontasje. Det settes ut som egen entreprise senere.

Tunnelen åpnes for trafikk i 2014. Da skal det være forbindelse på østsiden av tunnelen til E 6 og nåværende riksveg 78. Disse vegene settes ut på egne entrepriser. Vegen mellom Brattlia og Holandsvika på riksveg 78 lyses ut i løpet av 2010.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.