HAB og Alpine Bau leder på rv 2

HAB og Alpine Bau leder på rv 2
HAB Construction leder kampen om kontrakten på bygging av denne brua sammen med det østerrikske firmaet Alpine Bau Gmbh, som bygger Kåfjordbru i Finnmark. Ill.: Statens vegvesen

Skanska ligger på andreplass med 337,6 mill., det tyske firmaet Bilfinger Berger er nr. tre med 351,3 mill, mens Veidekke ligger høyest med 361,7 mill.

Prosjektleder Geir Jensen i Statens vegvesen er godt fornøyd med at fire entreprenører meldte seg på til en så stor jobb. Han er også fornøyd med de jevne anbudene.

Strekningen Gulli-Fulu er 2 170 meter lang og inngår i ny riksveg 2 mellom Kongsvinger og Slomarka. Vegen får standard som er smal fire-feltsveg

I entreprisen inngår en 743 meter lang betongkassebru som skal føre riksveg 2 over Glomma. Den får 19 spenn, hvorav 17 av dem blir 39,7 meter lange. Entreprenørene kunne velge om vil bygge brua med lansering eller med bruk av forskalingsvogn. Bare en av de fire vil lansere.

På Fulu hvor ny riksveg 2 møter nåværende riksveg 2, skal det etableres et to-planskryss. Den som får kontrakten skal også legge om lokalveger, etablere et komplett system for drenering og overvannshåndtering, og montere rekkverk og skilt.

Frist for ferdigstillelse er satt til 19. september 2014.

Les mer om: