HAB Construction lavest på fv 34

HAB Construction lavest på fv 34
Her i Grimebakken lengst sør på strekningen som skal utbedres, blir vegstandarden mye høyere enn i dag. Bredden blir utvidet til 7,5 meter og det blir parallell gang/sykkelveg. Bilde: Statens vegvesen

Anbudsåpningen 10. juni ble nok et bevis på at tidene er svært gode for anleggsentreprenørene. Selv på et oppdrag til langt over 100 millioner er det de mer eller mindre lokale bedriftene som dominerer.

Det nest laveste anbudet ble gitt av Rune Øvergård fra Elverum. Det er på 147 mill. Like bak følger Åge Haverstad fra Harpefoss i Gudbrandsdalen med 147,5 mill. Ytterligere to entreprenører ga pris: Tronrud Anlegg fra Hensmoen ved Hønefoss (166,2 mill.) og Magne Sveen fra Raufoss (197,4 mill.).

Av anbyderne er det bare HAB Construction som har markert seg på landsbasis tidligere. Åge Haverstad er den eneste som har mer enn 12 mil å kjøre til anleggsplassen.

Oppdraget består i å gi fylkesveg 34 en standard den kan være bekjent av mellom Grime og Vesleelva i Søndre Land kommune. Den 10,2 km lange strekningen går langs østsiden av Randsfjorden.

Nåværende veg på denne strekningen holder lav standard. Vegbredden varierer mellom 5,5 og 7 meter, og geometrien og fundamentet er dårlig.

Foruten arbeid på selve vegen omfatter entreprisen anlegg av tre km gang/sykkelveg, bygging av 1 100 kvm natursteinsmurer og montasje av 1 500 kvm støyskjermer og seks km rekkverk. Jobben må være fullført innen 1. juli 2013.

Les mer om: