Haakon Bryhn, Alfsen og Gunderson: - Jeg har sterk tro på norsk industris framtid

Haakon Lauritz Bryhn

Stilling: Administrerende direktør Alfsen og Gunderson AS

Alder: 48 år

Utdanning siv.ing. NTNU Maskin

MBA Norges HandelshøyskoleAlfsen og Gunderson AS

Etablert 1. oktober 1926,

Et norsk ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen vann-, luft-, tørke- og renseteknikk. I tillegg til egne produkter og systemløsninger til industri, offshore, shipping, kommuner og energiprodusenter. Skreddersydde anlegg basert på egenutviklet teknologi eksporteres over hele verden.

Antall ansatte 70

Omsetning 2010 153 millioner kroner

Overskudd: 2,7 millioner

I høst er det 85 år siden ingeniørfirmaet Alfsen og Gunderson ble etablert. Jubileet skal feires over en helg på Farris Bad i Larvik for ansatte og deres respektive. Dette kan de gjøre i trygg forvissning om at firmaet er i bedre form enn noen gang. – Vi har 180 millioner kroner i ordrereserve og har en solid økonomi, sier administrerende direktør Haakon Lauritz Bryhn.

– Vi har arbeidet hardt i sommer med flere tilbud som vi venter skal avgjøres i løpet av høsten. Så vi går en spennende tid i møte. Det største usikkerhetsmomentet slik vi ser det er om finansuroen vil påvirke investeringsbeslutningene i norsk industri.

– Norsk industri er i stor grad råvarebasert med globale markeder, derfor velger jeg å være optimist på vegne av vår virksomhet. Jeg kan ikke tenke noe annet enn at Asia kommer til å ha behov for råstoffer, blant annet fra Norge. Derfor er det stor grunn til optimisme, sier Bryhn.

Industri og offshore

Alfsen og Gunderson ble etablert i 1926. Det er et ingeniør- og handelsfirma med spesialkompetanse innen vann-, luft-, tørke- og renseteknikk. I tillegg til egne produkter og systemløsninger markedsfører selskapet spesialprodukter innen støv og pulverhåndtering, avfukting og tørking, vannbehandling, pumper og pumpesystemer samt at det har en erfaren serviceavdeling.

– Våre kunder er primært industri, offshore, shipping, kommuner og energiprodusenter. Det er skreddersydde anlegg basert på egenutviklet teknologi og eksporteres over hele verden, forteller Bryhn.Ledelsen kjøpte

I 1985 ble selskapet kjøpt opp av Buko, som igjen ble kjøpt av ABB i 1989. I 1993 gikk ledelsen i selskapet inn g kjøpte tilbake selskapet, en såkalt management buy out.

– På det tidspunktet var vi 40 ansatte og hadde en omsetning på ca. 50 millioner kroner i året. Ikke lenge etter kjøpe vi selskapet Scanfilter som driver innen filterteknologi for rensing av store volumer og i 1999 kjøpte vi STH Engineering i Trondheim. I 2001 innlemmet vi selskapet Caspar Hansen inn i vår virksomhet. Dermed fikk vi godt inngrep i markedet for filter og pulverteknologi som vi ser på som et av våre kjerneområder.Inneklima

I dag omsetter de rundt 70 ansatte i Alfsen og Gunderson og tilhørende selskaper for 250 millioner i året. Mellom 70 og 80 prosent av de ansatte er teknologer. – Vi har betydelige leveranser til norsk industri av komplette filteranlegg for støvrensing. Mens det tidligere var rensing av utslipp til luft som var hovedmarkedet er dette i ferd med å endres ved at det er støvrensing av lufta i industrilokalene som nå er i søkelyset. Markedet her er nesten all industri, inklusive leverandørindustrien til offshore og skip.

– Vi planlegger å vokse både innen offshore og tradisjonell industri med vår filter og pulverteknologi. Vi kan bistå både med kurs og tekniske løsninger innen automatisering og design av anlegg. Med vår kompetanse kan vi tilby skreddersøm og utfører alt i eget hus, sier Bryhn.Unik kompetanse

Treforedlingsindustrien var i mange år en av hovedkundene til Alfsen og Gunderson. Gjennom denne kundemassen har de tilegnet seg en unik kompetanse innen et meget spesielt markedssegment, etterbehandling av filt og virer.

– I papirproduksjonen som legges massen på filt før den sendes på virer for å bli papir. Det er av avgjørende betydning at filten som brukes er formstatisk under disse operasjonene. I denne behandlingen har vi en verdensledende teknolog og vi dominerer dette markedet globalt. Vi har kun internasjonalt salg av denne teknologien nå. Vi holder på med flere og flere anlegg i Kina. Derfor har vi et nært samarbeid med en kinesisk partner for å dekke dette markedet, opplyser Bryhn.

– Har dere merket noe til de kinesiske myndighetenes boikott av Norge?

– Nei, vi har business as usual i Kina. Kineserne er et handelsfolk jeg tror en ting er politikk, noe ganske annet er business.Verdens største?

Et ganske annet marked hvor Alfsen og Gunderson er velkjent er innen pumper og pumpesystemer. De har en sterk posisjon i offshore og skip.

– Vi holder i disse dager på med pumpeanlegget for kjemiklalieinjeksjon på Goliat. Dette er største kjemikalieinjeksjonsanlegget noen gang levert offshore. Eneheten som er i to deler, hver på ca. 150 tonn, en riktig rusk av en enhet.

– Det som er det interessante er at vi vant denne kontrakten i internasjonal konkurranse utlyst av Hyundai Heavy Industries i Korea. Injeksjonspakken blir designet og bygget i Norge, deretter fraktet til Korea for å monteres om bord, for så å fraktes tilbake til Norge.

– Denne kontrakten er viktig for oss i forretningen. Den viser at vi leverer kun topp utstyr i store kompleke sammenstillinger, mener Bryhn.Gjennombrudd

Goliat-ordren og ordren fra Elkem Thamshavn for et nytt filteranlegg står for mer enn 50 prosent av ordrereserven i Alfsen og Gunderson. Begge ordrene er komplekse anlegg som begge betyr et gjennombrudd for selskapet når det gjelder størrelse av leveransene og kompleksitet.

– Jeg tror at det er viktig med leverandører som har norske eiere og norske ingeniørmiljøer når vi selger til norsk industri og norsk offshorenæring.Forhindre korrosjon

Et annet marked for selskapet er luftavfukting blant annet for å hindre korrosjon om bord i skip. – Det er de norske rederne som tror på våre tørkeløsninger for å hindre korrosjon i tanker om bord. Særlig har rederiet Odfjell hatt tro på våre løsninger og har hatt vilje til å installere dem om bord. Dette viser hvor viktig det er at vi beholder de norske rederiene på norske hender og i Norge. Et element er at vi beholder en kompetanse om skip, men for oss er det vel så viktig at de bidrar til å utvikle ny teknologi hos de norske utstyrsleverandørene slik at vi kan utvikle utstyr og løsninger som kan selges internasjonalt. Nærhet til kundene er viktig i slike sammenhenger, sier Bryhn.Fellesskap

– Hva er status for Alfsen og Gunderson i dag?

– Vi har ansatt 10 personer i løpet av året slik at vi nå er kommet opp i 70 ansatte. På grunn av den høye aktiviteten har vi i tillegg leid inn personell for å dekke kapasitetsbehovet. Det jeg kan si som kjennetegner oss er det gode fellesskapet. Folk som blir ansatt her blir gjerne værende. Vi har svært liten turnover av personell.

– Selve organisasjonen er prosjektorientert og folk er med i prosjektene fra begynnelsen til igangkjøring av et anlegg eller utstyr. Det gir nyttig kunnskap og erfaring for våre medarbeidere. Derfor opplever ikke våre medarbeidere at arbeidet blir kjedelig, men at det gir faglige utfordringer. Jeg mener dette er en styrke for oss i et ellers tøft arbeidsmarked.

– Hovedgrunnen til at folk blir, er det gode arbeidsmiljøet, mulighetene for å rotere mellom de forskjellige markedssegmentene og dermed mulighetene til å utvikle seg selv videre. Jeg har stor tro på den norske modellen med desentralisert myndighet og mulighetene for å få realisert nye ideer.Vil vokse

– Hva med framtiden?

– Vi skal fortsette å vokse både i oppgavemengde og innenfor nye områder. Jeg ser ikke bort ifra at vi også kommer til å utvikle og styrke oss ved å kjøpe opp bedrifter som vi ser er interessante, eller som ser at det å slå seg sammen med oss vil styrke deres posisjon.

– For oss er framtiden for norsk industri spennende med store nye muligheter for oss, sier Haakon Bryhn.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.