OLJE OG GASS

Gullpakkedilemma for StatoilHydro

Ole K. Helgesen
7. jan. 2009 - 22:57

Etter fusjonen mellom Statoil og Hydro mente selskapet at rundt 2500 ansatte ville bli overflødige.

Og for å bli kvitt disse ble alle fra 58 år og oppover tilbudt svært lukrative sluttpakker.

Kan bli problem

I første runde takket 85 prosent av de kontoransatte ja til gullpakkene. Mandag starter andre runde og varer fram til 22. februar.

Da kan rundt 700 ansatte til havs og på landanleggene benytte seg av det samme tilbudet.

Dersom en like stor andel av disse takker ja, betyr det at rundt 600 ansatte slutter. Dette vil gi StatoilHydro et stort bemanningsproblem.

Les også: StatoilHydro kutter 680 plattformstillinger

– For tidlig

StatoilHydro-ledelsen ville i utgangspunktet kutte 680 offshorestillinger for å effektivisere driften på sokkelen.

Men etter massivt press fra fagforeningene og nye sikkerhetsvurderinger har StatoilHydro-ledelsen besluttet å halvere antallet offshorekutt til 340 stillinger.

Dermed risikerer selskapet å måtte hente inn 260 nye medarbeidere hvis 600 av de sokkelansatte tar pakken og går.

Gisle Johanson, mediekontakt for undersøkelse og produksjon i StatoilHydro, vil ikke bekrefte hvor mange som må etterrekrutteres dersom flere enn 340 tar imot gullpakkene.

– Vi vil vurdere om det eventuelt er behov for etterrekruttering når vi vet hvor mange som vil benytte seg av tilbudet om tidligpensjon. Det er derfor for tidlig å si noe om hvor stor behovet for etterrekruttering eventuelt vil bli, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Gullpakker truer Statfjord og Gullfaks

Må ta regningen alene

Forrige gullpakkerunde ført til en konflikt mellom StatoilHydro og selskapets partnere. Det tok nesten ett år før de ble enige om hvor mye partnerne skulle betale av pakkeregningen.

De nye gullpakkene vil trolig også skape mye uenighet mellom StatoilHydro og partnere som Petoro, Total, ExxonMobil.

De er ikke interessert i å betale for tidligpensjoner og samtidig betale for nye folk som fyller de samme stillingene.

StatoilHydro må sannsynliggjøre en gevinst som står i forhold til kostnadene ved å la hundrevis av sokkelansatte slutte.

– I prinsippet kan vi ikke godta at vi må betale vår andel av sluttpakkene, og etterpå dekke løpende kostnader for folk som går inn i de samme stillingene. Dette er noe vi kommer til å være oppmerksomme på når StatoilHydro framlegger det for oss, sier Sveinung Sletten i Petoro.

– Realistiske anslag

På tross av at mye tyder på et stort behov for etterrekruttering mener Johanson likevel ikke at StatoilHydro har vært for optimistiske i sine anslag over hvor mange stillinger det var mulig å redusere i forbindelse med fusjonen.

– Vi har gjennomført omfattende studier før vi besluttet bemanningsnivå i den nye felles sokkelorganisasjonen. Disse ga et realistisk og godt grunnlag for å ivareta sikker drift og langsiktig verdiskaping på sokkelen.

Les også: – Farlig å fjerne ingeniørene