KARRIERE

Gullklokke er ikke lenger gulrot

– Idealet har endret seg. Folk er blitt mye mer bevisst sin markedsverdi, kompetanse og sine karrieremuligheter, sier Roar Haugli, partner i Solér Executive AS.

Haugli arbeider med rekruttering spesielt innenfor olje og energi, teknologi og helse.

Femårshorisont - to år for lite

Enkelte mener to år er en passende ansettelsestid før man søker nye utfordringer. Haugli advarer mot å tro det.

– Hvis du hopper for hyppig, er det vanskelig å se progresjon. To år er ikke nok for å se hele bildet. Da ringer det en bjelle hos meg, kanskje er dette en utålmodig person. Man bør heller ha en femårshorisont for å vise at man kan levere over tid. I ingeniøryrker tar det ofte ett til halvannet år å lære å kjenne produktene og tjenestene til bedriften.

Dag Holmen-Jensen, partner i Isco Group, er heller ikke tilhenger av å hoppe for raskt fra en jobb til en annen.

– Du styrker deg som kandidat gjennom å ha levert. Om det skjer i løpet av tre eller fem år, kan variere, men jeg vil advare mot å tro at å skifte jobb etter mindre enn tre år gjør deg mer attraktiv, sier Holmen-Jensen.

Ikke for detaljert

Når Haugli spør jobbsøkere hva slags ambisjoner de har, er det kanskje bare én prosent som kan gi et klart svar.

– Jeg forstår at de færreste har et bevisst forhold til dette, for det er vanskelig å legge et langsiktig løp. Jeg er imponert over dem som greier det. Noen sier at de vil bli leder, men etter fem år har de kanskje forandret mening. Så det er ikke viktig å legge et bevisst, detaljert karriereløp.

Åpne kort

Er en person som har jobbet ti år i samme bedrift, en kjedelig person? Haugli mener ikke nødvendigvis at det er slik.

– Det spørs hva du har gjort. Du kan bevege deg innenfor din bedrift. Men du kan bli for smal. Arbeidsgivere vurderer lojalitet, men også kompetanse. Har du jobbet med det samme i en nisjebedrift i ti år, kan du ha gått glipp av utvikling innenfor ditt fag.

– Skal du tenke på ditt neste karriereskritt med en gang du begynner i en ny jobb?

– Det er viktig å spille med åpne kort. Overfor meg er det ikke noe salgstriks å signalisere at du anser jobben du søker på, som en mellomstasjon. På den annen side kan du vise at du har ambisjoner og ønsker deg en karriere. Vær ærlig om dine ambisjoner, men de bør være i bedriften. Så kan du gjerne på lang sikt ha et ønske om å bli den beste.

Utfordring å beholde folk

Haugli har jobbet med rekruttering siden 1994 og registrerer at holdningene til jobbskifte har endret seg.

– Kandidatene er mer utålmodige enn før. Hyppigere jobbskifte skyldes også at mulighetene er blitt flere og betingelsene er bedre. Ingeniørmarkedet er veldig hett. Arbeidsgiverne må nå prøve å hindre folk i å flytte på seg. Alle vet at det er viktig, og noen har kreative løsninger på å beholde sine folk, men mange arbeidsgivere gjør ikke nok for å holde på kompetanse, sier Roar Haugli.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.