Gullgravere strømmer til Amazonas. Norge vil stanse dem med satellitter

Tusenvis av gullgravere har tatt seg ulovlig inn i Amazonas. Nå bidrar Norge med satellittdata for å stanse dem.

Gullgravere strømmer til Amazonas. Norge vil stanse dem med satellitter
Kartet viser områder der det nå er åpnet små og stor gruver, innenfor urfolksområdet Yanomami (Ill. ISA, 2002)

Amazonas opplever en invasjon av gullgravere. Ifølge informasjonssenteret RAISG har over 40.000 mennesker tatt seg inn i urfolksområdet Yanomani, nord i Brasil.