NETTARKIV

Gull på Grønland

Synlig gull er observert i tre nye sjakter på Nalunaq-feltet. Operatør av feltet er Crew Development Corporation, et internasjonalt gruveselskap med hovedkontor i Canada.

Hovedåren i Nalunaq er en utgående gullførende struktur, og er kartlagt og prøvetatt over en lengde på 2.000 meter. Forekomsten ble oppdaget første gang i 1993, og er det første funnet av synlig gull på Grønland.

Den underjordiske operasjonen inkluderer simultan boring og sprenging i tre parallelle tunneller og to sjakter. Til sammen skal 20.000 tonn materiale sprenges ut i løpet av sommeren. Prøveproduksjonen blir avsluttet i løpet av september, og endelig beslutning om produksjon forventes i løpet av første kvartal neste år.

Les mer om: