ENERGI

Gull og grønne bekker

Ragna Kronstad
24. nov. 2004 - 08:08

Finansrådgiver i H&Q Norden mener det er er innen småkraftverk teknologiutviklingen skjer.

– Markedet for små turbiner vokser, sier Per Esben Watle, finansrådgiver i H &Q Norden.

Han mener den teknologiske utviklingen skjer raskt på småturbinmarkedet.

– Det er begrenset utvikling innen utviklingen av større vannkraftturbiner. Nå gjelder det å kunne produsere små turbiner med høy virkningsgrad uten at det koster for mye, sier han.

Baller på seg

Sivilingeniør Bjarne Nereng driver teknologiselskapet BN Turbin. Han gjør de tekniske beregningene og tegner turbiner for de små vannkraftprodusentene.

– Det ser veldig lovende ut, sier han. Nereng startet opp på slutten av 90-tallet fordi han hadde forhåpninger om at ting skulle skje innen småskalamarkedet. Han fikk rett.– Det har bare balla på seg. Vi har flere prosjekter enn vi greier å håndtere, forteller han.

H&Q Norden merker også pågangen.

– Det renner nesten over av prosjekter, sier Watle. H&Q Norden håper å tjene store penger på småskalamarkedet ved å være fallrettseiers rådgiver.

Forenklede konsesjoner

I Sem-erklæringen gikk Regjeringen inn for å prioritere utbygging av småkraftverk. Et av virkemidlene har vært å forenkle konsesjonssøknadene. I dag kan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), gi konsesjon til bygging av vannkraft på 5 MW. Frem til 2002 måtte disse konsesjonene gis av Kongen i statsråd.

– Det har vært en sterk pågang det siste året, sier saksbehandler Anne Hustveit i i NVE. For å møte den økte interessen for utbygging har NVE arrangert 24 seminarer i år om temaet. Det vurderes å arrangere flere neste år.

Ifølge NVE er potensialet for utbygging av småskalavannkraft på 5 TWh de nærmeste ti år. På lengre sikt er potensiale 17 TWh. Selv om mulighetene er der ifølge NVEs beregninger, er ikke det realistisk å tro at de vil bli utnyttet fullt ut.

– Dette er ikke realistiske utbyggingstall, sier Hustveit i NVE: Det er ikke tillatt å bygge i alle bekker. Dessuten er den privatrettslige situasjonen ofte et hinder, sier hun og trekker frem grenseelver som et godt eksempel. – Her kan det være uklart hvem som er fallrettseier.

Grønne sertifikater

I tillegg til gode strømpriser lokkes mange av løftene om det fremtidige markedet for grønne sertifikater, som er EUs virkemiddel for å stimulere til økt produksjon av fornybar energi.

– Du får betalt dobbelt for strømmen du leverer. I Sverige er prisene for de grønne sertifikatene like høye som spotprisen, sier Watle i H& Q Norden. Selskapet hans har, i tillegg til å være finansrådgiver for grunneiere, vært med bygge opp to investeringsfond i småkraftbransjen, deriblant Kraftpartner som har fått med seg Petter Sundt, Andres C. Wilhelmsen og Wilh. Wilhelmsen på eiersiden. Kapitalbasen er på 125 millioner kroner.

Sitter på gjerdet

Men selv om pengene har begynt å klirre i kassa, er det mange potensielle utbyggere som venter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Grunnen er at flere utbyggere ønsker å få avklart betingelsene rundt de grønne sertifikatene. Å få avklart minstepris og makspris er viktig i forhold til bankgarantier osv, sier Erik Lagethon i Forening for norske småkraftverk. Han tar det for gitt at vannkraft blir med i den norske ordninger. Olje.- og Energidepartementet sender ut lovforslaget til høring i slutten av november.

Atypisk

H&Q Norden begynte for fire år siden å oppsøke grunneiere, deriblant mange bønder.

– Vi har drevet pionervirksomhet. Det er atypisk for et selskap som vårt å drive oppsøkende virksomhet hjemme hos folk. Vi tok en sjanse og nå begynner vi å se resultater, sier Watle. Gjennom å overbevise grunneiere til å bygge ut, skal H&Q Norden i neste omgang tjene penger på prosjektledelse og finansiell rådgivning.

Bondelaget advarer grunneiere

– Bekken renner neste år også. Det er viktig å være nøye i startfasen. Rettighetsforhold for den berørte delen av vassdraget må kartlegges, sier Rolf Anda i Bondelaget.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.