ARBEIDSLIV

Gryende entreprenører

De 21 unge data-, sivilingeniør- og siviløkonomstudentene er nå klare for å realisere sine egne forretningsideer og starte ny virksomhet i gamlelandet. Men først skal de fleste av dem fullføre siste del av studiene – nå mer målrettet enn tidligere antatt.

– Jeg er så full av glød og pågangsmot at jeg kan ikke sette ideene mine ut i livet fort nok, bedyrer informatikkstudent Kristoffer Bergan ved Universitetet i Oslo. Hovedfagsplassen i kommunikasjonssystemer får vente til nyåret.

Denne høsten vil han konsentrere seg om utfordringene i det nystartede Internett-selskapet Aktivt Søk, og bruke inspirasjonen fra USA-oppholdet for alt det er verdt.

Verdifulle impulser

– Jeg kommer til å være kresen i valg av hovedfagsoppgave, og vil bruke litt tid på å tenke ut hva jeg har lyst til å drive med. Muligheten for kommersialisering er viktig. Men innholdet skal samtidig være meningsfullt, forteller 25-åringen.

Han synes det er gøy å komme hjem med nye impulser og kombinere jobb og studier. I første omgang står tremannsbedriften Aktivt Søk og optimalisering av Internett-sider i fokus. – Jeg har alltid tenkt at jeg skal starte egen virksomhet. Nå er jeg sikker. Det er gøy altså...

Udelt positivt

Gründerskolen sprang ut av Institutt for informatikk, UiO i fjor, med seks datastudenter som prøvekaniner. Erfaringene har vært udelt positive.

I år har UiO fått Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Handelshøyskolen BI på lag. I sommer var sju kandidater fra hver av de tre lærestedene i såkalte High Tech Start Ups på den amerikanske solkysten i tre–fire måneder. Brorparten hospiterte i IKT-bedrifter. Et par bioteknologi- og biokjemistudenter fra NTNU var i bioteknologibedrifter – en industri som har kommet mye lenger i California enn i Norge.

På Gründerskolen får studentene først et grunnleggende kurs i entreprenørskap på BI. Mens de er i USA jobber de om dagen og studerer om kvelden. Skritt for skritt lærer de å skrive en forretningsplan, drive markedsføring og å effektivt selge sin idé til potensielle samarbeidspartnere og investorer.

Nasjonal entreprenørplan

Nå lanserer initiativtakerne en nasjonal opptrappingsplan for entreprenørskap i høyere utdanning.

Torsdag tropper representanter fra UiO, NTNU og BI samlet opp hos satssekretærene i Nærings- og handelsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. På møteordenen står en omfattende opptrappingsplan for opplæring innen entreprenørskap.

– Vår ambisjon er at fem prosent av studentene innen høyere utdanning i Norge skal gjennom entreprenørutdanning i løpet av en fireårs periode. Det vil si 3000 studenter i året, forteller prosjektleder for Gründerskolen, Håvard Holstad, til tekblad.no.

– Ordningen bør omfatte studenter innenfor en rekke ulike fagretninger. Vi ser interessante muligheter på Gründerskolen for eksempel for fysikk-, biologi- og medisinstudenter, sier Håvard Holstad.

Må statlige midler inn

Med en opptrapping i den skala Gründerskole-aktørene nå foreslår, ligger det i kortene at ikke alle kan reise til California. – Vi har aktuelle forbindelser ved læresteder og teknologimiljø i Singapore, Storbritannia, Sør-Korea og selvsagt andre byer i USA. Seattle er for eksempel interessant for sin styrke innen marin sektor, sier Holstad. Et opplegg i Norge er også aktuelt.

Gründerskolen kan ikke ta eneansvar for en så omfattende opptrappingsplan. – Vi kan vokse kraftig i årene som kommer. Vi kan øke vår kapasitet til 900 studenter fordelt på cirka 30 samarbeidende universitet og høyskoler i år 2003. Men for å få til en snarlig nasjonal ekspansjon, er det nødvendig med særskilt statlig finansiering i ekspansjonsfasen. Lærestedene har ikke midler til en slik satsing alene, sier Holstad.

Han er overbevist om at en nasjonal satsing på Gründerskolen vil gi gode ringvirkninger for entreprenørskap i Norge. – Dette gir innhold til Norges e-plan!

Les mer om: