BYGG

Gruveavfall kan erstatte 10 prosent av sementen i betong

Dansk studie viser hvordan dyrt avfall kan bli lønnsomt.

AV ULRIK ANDERSEN, ING.DK
30. nov. 2018 - 13:31

40 millioner tonn. Så mye avfall deponerer en stor gruve i Chile hvert år. For å forstå størrelsesforholdet kan man sammenligne med betongforbruket i Danmark, hvor det totalt blir brukt omkring åtte millioner tonn betong hvert år. Men en stor del av gruveavfallet kan potensielt brukes til å erstatte sement i ny betong. Det viser en analyse som er gjort av forskere fra DTU, som har undersøkt gruveavfall – også kalt «mine tailings».