Grunnarbeid konkurs

Grunnarbeid konkurs
Per Kristian Alstad (tv.) blir medeier med 25 prosent i det nye Teknobygg Anlegg AS. Her sammen med sønnen John Peter Alstad. Bilde: Bjørn Olav Amundsen

I november inngikk MajaTeknobygg ASavtale med Grunnarbeid Holding AS om kjøp avalle aksjene i Grunnarbeid AS og GAMU AS. Gjennomføringen av aksjekjøpsavtalen skulle imidlertid først skje etter årsskiftet. MajaTeknobygg AS satte flere betingelser for gjennomføringen av aksjekjøpet. Dersom betingelsene ikke ble oppfylt hadde MajaTeknobygg rett til å la være å gjennomføre aksjeoverdragelsen. Betingelsene var tenkt oppfylt 5. januar i år.Store avvik i selskapets likviditet

-Men ved en gjennomgang av betingelsene for gjennomføring, fremkom store avvik i selskapets likviditet i forhold til tidligere prognoser, forteller konsernsjef Sven O. Berg i en redegjørelse fra MajaTeknobygg.

Selskapet ba da om forlenget frist for closing, for å kunne foreta ytterligere undersøkelser av selskapets økonomiske stilling. Disse undersøkelsene ble avsluttet 11. januar og konkluderte med at selskapets resultater og likviditet var vesentlig svakere enn rapportert og prognosert ved avtaleinngåelsen. Dette var forhold, som blant flere, gjorde at MajaTeknobygg kunne velge å ikke gjennomføre aksjeoverdragelsen.

-I en meddelelse til Grunnarbeid Holding AS gjorde vi derfor klart at det var MajaTeknobygg AS’ klare oppfatning at flere av betingelsene for gjennomføring ikke var oppfylt, forteller Berg.Konkurs uungåelig

For Grunnarbeid ble det samtidig gjort klart at selskapets bankforbindelse ikke lenger ville yte mer kreditt. En konkurs var dermed uunngåelig, og styrets leder leverte derfor i går oppbudsbegjæring til Sør-Trøndelag tingrett.

Grunnarbeid AS er et heleiet datterselskap av Grunnarbeid Holding, der Per Kristian Alstad eier 80 prosent av aksjene. Han er også daglig leder og styreleder i de to selskapene.

Regnskapstallene viser at Grunnarbeid AS gikk med 18 millioner kroner i underskudd i 2010, og at selskapets soliditet gradvis har svekket seg de siste årene. 265 ansatte rammes av konkursen.Stopp i vegarbeidet

Grunnarbeid har kontrakt med Statens vegvesen om å bygge den nye jernbanebrua over E14 og den nye driftsvegkulverten for Avinor over E6 ved sørenden av det gamle løpet av Værnestunnelen i Stjørdal. Disse arbeidene stanses nå midlertidig. I tillegg har de igjen litt arbeid på den nyåpna vegen Ringveg Nord som også må utsettes.

- Vi avventer svar fra den som av retten blir oppnevnt som bobestyrer før vi sammen bestemmer hva som skjer videre med anleggsarbeidene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.Les mer om: