KARRIERE

Gründerforeldre får kroner

Verdens beste arbeidsplasser undersøkelse
-Mens baby boomers og generasjon X har fokusert på sin karriere for å oppnå materielle goder er generasjon Y på jakt etter et mer balansert liv, sier Cecilia Dahlstrøm, markedsdirektør i Universum.
Verdens beste arbeidsplasser undersøkelse -Mens baby boomers og generasjon X har fokusert på sin karriere for å oppnå materielle goder er generasjon Y på jakt etter et mer balansert liv, sier Cecilia Dahlstrøm, markedsdirektør i Universum. Bilde: ITSTOCK

Å få barn som selvstendig næringsdrivende har manglende svangerskapspenger fra staten lenge vært en kostbar affære.

Det vil regjeringen nå gjøre noe med.

Får mer

De foreslår å gi selvstendig næringsdrivende rett til svangerskapspenger og foreldrepenger, slik regulære arbeidstakere har per i dag.

Gründerforeldre skal få utbetalt inntil 100 prosent av inntektsgrunnlaget opp til 6G, som per i dag er vel 60.000 kroner. Maksimalt kan de få rundt 370.000 kroner i fødselspenger. Dette skal gjelde fra 1. juli 2008.

Stønadsperioden ved fødsel er totalt 44 uker med 100 prosent inntektskompensasjon eller 54 uker med 80 prosent inntektskompensasjon.

Fedrekvoten skal utgjøre seks uker av den totale stønadsperioden.

Høster skryt

Tekna jubler over nyheten.

- Det er positivt at regjeringen nå innfører fødselspenger for selvstendig næringsdrivende. Dette har vært lovet av flere regjeringer, og vi håper dette er starten på en innføring av fulle sosiale rettigheter for denne gruppen. Neste skritt må være at selvstendig næringsdrivende skal få omsorgspenger slik at de kan være hjemme med syke barn. Det er viktig at foreldre og barn likebehandles uavhengig av hvordan foreldrene deltar i arbeidslivet og det er viktig å signalisere at vi ønsker at enkeltpersoner skal bidra til verdiskapingen gjennom å etablere egen arbeidsplass, sier Hans Kåre Flø, seniorrådgiver i Tekna.

Ordningen finansieres delvis gjennom en økning i trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende. Det liker ikke Tekna.

- Vi er skuffet over det. Skal man vurdere endringer i bidraget for selvstendig næringsdrivende, bør man få hele det sosiale sikkerhetsnettet på plass først. Slik kan man fjerne all tvil om at også selvstendig næringsdrivende er fullverdige deltakere innenfor den nordiske modellen i arbeidslivet, der egen innsats og fellesskapets omsorg samspiller for å styrke innovasjon og omstilling, sier Flø.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.