OLJE OG GASS

Gründeren bak Sevan Marine:
– Drømte aldri om en slik suksess

Arne Smedal, Sevan Marine
Arne Smedal, Sevan MarineBilde: Mona Strande
Mona Strande
23. okt. 2008 - 07:09

ROTTERDAM: Arne Smedal hadde aldri sett for seg at Sevan Marine skulle gå så bra da han startet selskapet for sju år siden. I dag får ikke engang finansuroen ham til å se mørkt på framtiden.– Vi hadde vel sett for oss at teknologien kunne ha et potensial, men at vi skulle vokse så fort kan man vel ikke si at vi drømte om den gang, sier Sevan Marine-gründer Arne Smedal.

To i produksjon

Nå er det et år siden den første FPSOen, Sevan Piranema, startet produksjonen for Petrobras.

Nummer to, Sevan Hummingbird, ble installert ved juletider i fjor og startet produksjonen på Chestnut-feltet nå i september.

Dåp for nr. tre

Samtidig ble en ny milepæl nådd da FPSO nummer tre, Sevan Voyageur, ble døpt i Rotterdam.

Sevans varemerke, den sirkulære formen, har slått så godt an at de nå satser på flere anvendelsesområder enn FPSO:

– Den første boreenheten begynner å ta form i Kina. Der starter de oppstart av de forskjellige systemene i disse dager. Riggen skal til Brasil og bore for Petrobras i midten av neste år, sier Smedal. Den andre boreenheten skal til India for ONGC, og et år eller to senere får Petrobras nok en sirkulær boreenhet til Brasil.Åpen for altArne Smedal mener ikke selskapet har låst seg til hva de kan levere:

– Vi er åpne for å prøve oss på alt markedet etterspør hvor vår teknologi kan brukes. Vi har jo for eksempel satt i gang et internt utviklingsprosjekt for et flytende LNG-anlegg, noe vi mener teknologien er godt egnet til. Om det blir realisert, spørs på markedsforhold og etterspørsel, sier han.

Interessen i markedet og mulige nye anvendelsesområder gjør at han mener markedsposisjonen uansett er sterk nok:

– Jeg føler vi har bygd opp en veldig bra og kompetent stab innen alt fra skrogdesign og hydrodynamikk til prosessering og prosessteknologi. Vi har klart å bygge opp en bedrift som har all den kompetansen som er nødvendig for å kunne gjøre alt fra bunninstallasjoner til å levere et ferdig prosessert produkt. Det er ikke mange aktører som har den bredden vi har, sier Smedal.Store kompetansebehov

Mange kompetanseområder gir også behov for flere ansatte. Gründeren opplever en stor interesse for å begynne i selskapet, noe han tror er mye på grunn av den korte veien fra tegnebrettet til virkeligheten – og at nyansatte blir gitt utfordringer og ansvar fra dag én.

Flere fagmiljø

Men det er ikke bare i sitt eget selskap Arne Smedal mener kompetanse er viktig:

– Vi kunne aldri ha startet Sevan Marine uten Marintek, Det Norske Veritas, Sintef og universitetsmiljøet. Det er nok mange andre selskaper og produkter som heller ikke hadde eksistert uten tilgjengelige fagfolk derfra. Det er viktig at slike faginstitusjoner har økonomiske rammer til å kunne bidra til industrien og samfunnet, og jeg synes nok at politikerne burde begynne å tenke litt mer på rammebetingelsene og levevilkårene for forskningsmiljøene i Norge.

Smedal mener dette bør gjøres gjennom gode lønnsbetingelser for å ivareta kompetansen institusjonene innehar, samtidig som politikken som føres ikke må føre til oppsplitting av forskningsmiljøene:

– Miljøet i Trondheim har tapt seg litt på bekostning av det som skjer ute i distriktene. Man må passe på å ikke desentralisere universiteter og forskningsmiljøer så mye at det ender i et halvhjertet og halvveis tilbud til industrien, sier Smedal.Shorting har skyldaSevan Marine har fått merke finansuroen på kroppen, og aksjeverdien har falt drastisk siden toppnoteringen i mai i år. Smedal mener shorthandel av aksjer har vært en av hovedårsakene til nedturen:

– Shorting som finansielt instrument skaper grobunn for veldig mye ryktedannelser som driver aksjonærene, og vi har jo selv blitt eksponert for en rekke usannheter og antakelser som er tatt rett ut av lufta. Jeg mener aksjekurs og aksjehandel skal være basert på faktisk informasjon fra selskapet, sier Smedal.

Trygg finansiering

Det har også vært spekulasjoner rundt Sevans muligheter for å få finansiert prosjekter, men Smedal sier det er interesse blant banker og finansinstitusjoner for å finansiere prosjektene.

– Vi ser at vi har muligheter for videre vekst i selskapet, men det er jo klart at vi tilpasser veksten til markedet. Nå har vi hatt en ganske ekspansiv periode, og da må vi vurdere om det er mulig å ha den samme vekstraten videre framover, eller om vi skal flate ut og se hvordan markedet utvikler seg. Slikt kan man tilpasse, sier Smedal, og legger til:

– Vi er optimister. Jeg har vært gjennom dette i så mange år nå, og det er alltid et marked. Det var krise på 70-tallet, det var krise på 80-tallet og det var krise på 90-tallet, så det kommer seg igjen denne gangen også.