Gründerduo får planktonkonsesjon: – Dette blir spennende

Har store planer, men mangler penger.

Gründerduo får planktonkonsesjon: – Dette blir spennende
F.v. Kåre Mikalsen, Bjørnar Nilsen og en raudåte. Foto: Privat/Terje van der Meeren/Havforskningsinstituttet

Som TU har skrevet tidligere ble det for første gang lyst ut kommersielle konsesjoner for å høste hoppekrepsarten raudåte i fjor. Raudåtebestanden utgjør en av de største biomassene i norske farvann (anslått til 120 millioner tonn av Havforskningsinstituttet), men inntil nå er det kun selskapet Calanus som har drevet forskningsfiske etter arten. Totalkvoten er på 254.000 tonn.