Grov under- dimensjonering av en skjøt

En grov underdimensjonering av en skjøt utløste sammenbruddet av Perkolo bru. - Alvorlig, og svært beklagelig, sier bruseksjonen i Vegdirektoratet.

Reglene er gode nok, men at dokumentasjonen må bli bedre både når det gjelder kvantitet og kvalitet, konkluderer Vegdirektroratet.
Reglene er gode nok, men at dokumentasjonen må bli bedre både når det gjelder kvantitet og kvalitet, konkluderer Vegdirektroratet. Bilde:
Redaksjonen Våre Veger
18. mars 2016 - 10:16

Foreslåtte tiltak 

Følgende tiltak foreslås i rapporten:

  • Vegvesenet må i samspill med rådgiverbransjen, undervisningsinstitusjoner og andre relevante bransjeaktører vurdere bruken av dataprogrammer og rapportering av resultatene fra disse.
  • Vegdirektoratet må videreføre arbeidet med å styrke og forbedre kontroll- og godkjenningsprosessen.
  • Eventuelle endringer og forbedringer i Vegvesenets kvalitetssystem og rutiner må vurderes.
  • Vurdere å gå fra kontrollgrad III til kontrollgrad IV når konstruksjonen, som i dette tilfellet, blir utfordrende med kompliserte og uoversiktlige bæresystem.

Det var altså en grov underdimensjonering av en skjøt som utløste sammenbruddet av Perkolo bru over E6 ved Sjoa i Gudbrandsdalen. Det viser en rapport fra bruseksjonen i Vegdirektoratet.

 

-Det totale årsaksbildet er sammensatt

– Denne feilen skulle ha blitt fanget opp i kontrollkjeden. Det er alvorlig, og svært beklagelig at det ikke skjedde, sier Marit Brandtsegg, direktør i Vegdirektoratet.

I etterkant av kollapsen har en gruppe fra bruseksjonen i Vegdirektoratet gjennomgått hendelsen. Rapporten fra denne gruppens arbeid er nå klar.

- Rapporten peker på at det har vært en utløsende årsak, nemlig en underdimensjonert skjøt. Samtidig viser den at det totale årsaksbildet er sammensatt, sier Brandtsegg og legger til:

- Feilen skulle ha blitt fanget opp i kontrollkjeden. Det er alvorlig, og det er svært beklagelig, at det ikke skjedde. Vi må bare erkjenne at vi i dette tilfellet ikke har gjort en god nok jobb med tanke på kontrollansvaret.

 

Flere svakheter funnet

Det er også funnet flere klare svakheter ved konstruksjonen av Perkolo bru. Blant annet påvises det svakheter ved sveisesystemet. Men det er ikke påvist at disse feilene medvirket til at bruen falt sammen.

- Vi har i dag 55 vegbruer, og 70 gangbruer i tre i Norge. Disse bruene anser vi som sikre, sier Brandtsegg.

- Enten Perkolo bru hadde kollapset eller ikke mener jeg det likevel er riktig at vi nå evaluerer de mange årene med erfaring vi fått med prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av denne brutypen, sier hun.

- Avdekker svikt i systemet

- Hendelsen avdekker en svikt i systemet knyttet til kontroll av bruprosjekteringen. Dette tar vi på høyeste alvor og vil sette i gang tiltak for å hindre at lignende skjer i fremtiden, sier hun.

Analysen bru-ekspertene har gjort, viser altså at en grov underdimensjonering av en skjøt på trebruen var den utløsende årsaken til at bruen brøt sammen.

 

- Overveldende mengde dokumentasjon

Gruppens gjennomgang avdekker ikke feil i det meget omfattende regelverket for prosjektering av bruer. Rapporten viser derimot til at en svært omfattende mengde dokumentasjon knyttet til prosjekteringsunderlaget, og kvaliteten på denne, har vært utfordrende å håndtere. I alt 1236 sider med dokumentasjon foreligger i forbindelse med prosjekteringen av Perkolo bru.

- Det rapporten sier er at reglene er gode nok, men at dokumentasjonen må bli bedre både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Med en så overveldende mengde med dokumentasjon er det svært krevende å utføre en kvalitetsmessig god nok kontroll, sier Brandtsegg.

- En viktig oppgave vil være at vi sammen med rådgiverbransjen, utdanningsinstitusjoner og andre relevante bransjeaktører tar en kritisk gjennomgang av mål og hensikt med dokumentasjonen, og at vi deretter tilpasser både mengde og innhold til det vi skal oppnå. Blant annet må vi ha en ambisjon om å redusere mengden til et håndterbart nivå, sier hun.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.