Grønt lys for Nord-Europas største solcelleanlegg – uten subsidier

Støttefrie solcelleprosjekter spres over hele landet og fokuserer på forholdene for den nye aktøren i energisystemet.

Grønt lys for Nord-Europas største solcelleanlegg – uten subsidier
European Energy skal etablere Nord-Europas største solcelleanlegg i Aabenraa i Danmark. Det bygges uten subsidier, og får en ytelse på 300 MW og en antatt kostnad på tilsvarende 1,5 milliarder norske kroner. Foto: European Energy

Med stort flertall godkjente Aabenraas byråd i slutten av oktober et ønske fra selskapet European Energy om å etablere Nord-Europas største solcelleanlegg på et areal nær Kassø transformatorstasjon og nær fremtidige datasentre.