ENERGIKREVENDE: Mongstad-anlegget krever store mengder energi for drift. (Bilde: Mona Sprenger)

Grønt lys for energiverket

Samtykket gjelder både bruk av den nye rørledningen fra Kollsnes til Mongstad, kraftvarmeverket på Mongstad og raffinerioppgraderingen, opplyser Petroleumstilsynet på sin nettside.

Kraftvarmeanlegget skal forsyne Troll A-plattformen og gassbehandlingsanlegget på Kollsnes med strøm. Målet med energiverket er å styrke Mongstads stilling som leverandør av raffinerte petroleumsprodukter. Kraftvarmeanlegget vil gi lavere driftskostnader og stabil energiforsyning.

StatoilHydro skal etter planene ha anlegget ferdig i 2010. De samlede investeringene i Energiverk Mongstad vil være på om lag 4 milliarder kroner. (©NTB)