KLIMA

– Grønne sertifikater hindrer ny teknologi

Ole K. Helgesen
23. juni 2008 - 15:42

Econ og Sweco har undersøkt hva som hindrer utbygging av ny kraftproduksjon i Norden.

Det er sprikende resultater mellom de ulike landene. Men manglende støtteordninger og uforutsigbar politikk går igjen som viktige barrierer i alle landene.

–I Norge er det også problemer med tilknytning til et allerede sprengt nett en barriere for utbyggerne og nettselskapene, sier Håvard Nordvik i Sweco som har ledet prosjektet.Det er prosjekteier EBL Kompetanse sammen med Nordisk Energiforskning, og en rekke bransjeaktører i de nordiske land som sponser prosjektet Diginn. Prosjektgruppen skal se på utfordringene knyttet til produksjonskapasitet som tilknyttes i distribusjonsnettet, i tillegg til alle typer vindkraftprosjekter.Usikkerhet og forvirring

– Den største barrieren for ny kraftproduksjon i Norge er usikkerheten rundt politikken som føres. Vi kjenner til flere eksempler hvor det har blitt investert i prosjekter med forventing om støtte basert på politiske signaler. Siden har det vist seg at støtten ikke har kommet likevel - i hvertfall frem til i dag. Denne usikkerheten fører til at mange nå venter med å investere. I Sverige ser vi at investeringsvolumet nå tar seg opp ettersom markedet opplever den grønne sertifikatinntekten som både stabil og langsiktig, sier Gry Hamarsland i Econ Pröyry.

Hun sier at mange har store forventninger til et felles norsk-svensk marked for grønne sertifikater. Men erfaringer fra Sverige har vist at det er bare etablerte teknologier som vil få nytte av ordningen.ForutsigbarhetUndersøkelsen har avdekket at småkraftutbyggerne først og fremst er opptatt av å få en støtteordning som er teknologinøytral.

– De er ikke så opptatt av hvilken ordning som kommer på plass, bare den er forutsigbar og ikke favoriserer enkelte teknologier. Vindkraftutbyggerne er veldig positive til grønne sertifikater.

Hamarsland og Nordvik legger til at køen av konsesjonssøknader hos NVE er et stort hinder for nye utbygginger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.