Grønn omstilling gjør betong mer klimaskadelig

Flygeaske fra danske kullkraftverk erstatter CO2-forurensende sement i betongproduksjon, men nå brukes det så lite kull at kullflygeaske har blitt mangelvare. Betongbransjen har enda ikke utviklet fullgode alternativer.

Grønn omstilling gjør betong mer klimaskadelig
  Foto: Ørsted

«Akkurat nå gleder vi oss til det blir skikkelig vinter.»