Grønland: Et speilbilde av norsk sokkel

Nordøstkysten av Grønland kan betraktes som et speilbilde av Haltenbanken eller midtnorsk kontinentalsokkel.

Grønland: Et speilbilde av norsk sokkel
KAN GJEMME STORE RESSURSER: Professor Arild Andresen mener at østsiden av grønlandsk sokkel er som et speilbilde av norsk sokkel. Bilde: Maiken Ree

Det hevder geologiprofessor Arild Andresen ved Universitetet i Oslo, som har tilbrakt 20 somre på øya for å studere geologien der.

– De grunne havområdene på nordøstkysten av Grønland var en gang sammenhengende med områdene nordvest for Lofoten. På Øst-Grønland kan man i dag på land studere de avsetningsbergartene som inneholder olje og gass i norsk kontinentalsokkel. Dette skyldes at avsetningene på norsk side av Atlanteren har sunket inn mer enn tilsvarende bergarter på motsatt side. Årsaken til dette er blant annet at Øst-Grønland befinner seg nærmere midt-havsryggen som bl.a. finnes på Island, sier han.

Les også: Full oljefeber på Grønland

Detaljinformasjon

Derfor liker norske geologer å dra til Grønland for å studere bergartene på land.

– Det handler om å finne mest og best mulig detaljinformasjon om hvordan forholdene er på norsk sokkel. Når man lager produksjonsprognoser for felt 20 år frem i tid, må man ha detaljinformasjon. Det gjør man ved å studere avsetningsbergarter som ligner det man har på norsk sokkel, sier professoren.

På grunn av de like forholdene mener Andresen at havområdene utenfor nordøstkysten av Grønland kan inneholde samme mengde hydrokarboner som utenfor Lofoten og Vesterålen.

Sprekker opp

Vestkysten av Grønland er på samme måte en tidligere del av Canada.

– Store kontinenter sprekker opp, og da får man områder hvor det avsattes organisk rike bergarter i veksling med sand, som kan være reservoar for oljen, sier Andresen.

Les også: Isen på Grønland smelter raskere enn noensinne

Advarer oljeselskaper mot å rushe nordover

Slik skal Shell innta Arktis

Utvikler ubåt for arktisk oljeutvinning  

Les mer om: