Eksplosiv vekst i fornybar energi kan gjøre Thunbergs dystopi til skamme 

Vi kan være generasjonen som snur det.

Eksplosiv vekst i fornybar energi kan gjøre Thunbergs dystopi til skamme 
Framskrivninger viser en enorm vekst i solenergi fram mot 2050. Ill: Kjersti Magnusen /TU Media.

Det er sant det Greta Thunberg sier, vi befinner oss på randen av en masseutryddelse. Det framkommer i FNs naturpanel sin rapport, og det er konsekvensen om vi får irreversible og kumulative klimaendringer.