ARBEIDSRETT

Gravid eller i foreldrepermisjon og frykter permittering? Her er alt du trenger å vite

– Det vil være diskriminering hvis arbeidsgiver lar graviditet eller foreldrepermisjon ha betydning for hvem som blir permittert, skriver Teknas advokat.

Mange lurer på hva slags rettigheter folk har når de blir permittert, ikke minst når man er gravid eller i foreldrepermisjon
Mange lurer på hva slags rettigheter folk har når de blir permittert, ikke minst når man er gravid eller i foreldrepermisjon Foto: Istock/syntika
Av advokat Anne Cathrine Hunstad, leder av Teknas juridiske avdeling.
2. apr. 2020 - 11:01

Hvilke rettigheter gjelder når man er gravid og blir permittert? Og hva man har krav på dersom man er i foreldrepermisjon og blir permittert?

Masterforeningen Tekna får mange spørsmål om hva slags rettigheter folk har når de blir permittert, ikke minst når man er gravid eller i foreldrepermisjon. Her svarer advokat Anne Cathrine Hunstad, leder av Teknas juridiske avdeling, på en rekke spørsmål basert på henvendelser og innspill om temaet som de har fått fra egne medlemmer:

– Som utgangspunkt mener Tekna at ansatte som er i foreldrepermisjon, eller som snart skal ut i foreldrepermisjon, ikke bør tas ut i permittering. Her bør arbeidsgiver heller vurdere situasjonen og grunnlaget for permittering på nytt når foreldrepermisjonen utløper.

Hva er situasjonen dersom du er i foreldrepermisjon og blir permittert?

– Da vil permitteringen først begynne å løpe fra tidspunktet du har avtalt å starte på jobb. Frem til da vil du motta foreldrepenger som vanlig. Når foreldrepermisjonen er over og permitteringen begynner, vil de vanlige reglene for permittering gjelde.

Hva er de økonomiske konsekvensene dersom du er i gradert foreldrepermisjon?

– Dersom du blir permittert i gradert foreldrepermisjon, vil du fortsette å få foreldrepenger som vanlig for den delen av stillingen som du har permisjon fra. For resten av stillingen vil regler som gjelder for permitterte slå inn. Det betyr at du vil få lønn som vanlig de første to dagene fra arbeidsgiver. Deretter vil du motta ytelser fra NAV: 18 dager med lønnskompensasjon inntil 6 G (gradert for permitteringsgrad), etterfulgt av dagpenger som er beregnet etter 62 prosent av 6G.

– Vær oppmerksom på at det er et minstekrav at permitteringen må utgjøre minst 40 prosent arbeidsbortfall for at du skal fylle krav til dagpenger. For ansatte som er mer enn 60 prosent i foreldrepermisjon er det viktig at disse skjermes i en permitteringsprosess, fordi de ikke vil ha krav på dagpenger dersom de permitteres i lavere grad enn 40 prosent.

Jarand Rystad(t.h.) presenterte rapporten «Kjernekraft i Norge» under et pressetreff i regi av Norsk Industri, NHO og Fornybar Norge som hadde bestilt rapporten.
Les også

Kritisk kjernekraft-rapport: Hadde stått til stryk i akademisk sammenheng

Vil det være lettere å permittere arbeidstakere som har eller planlegger foreldrepermisjon?

– Nei, det vil være diskriminering hvis arbeidsgiver lar graviditet eller foreldrepermisjon ha betydning for hvem som blir permittert.

Kan jeg permitteres før jeg går ut i foreldrepermisjon?

– Arbeidsgiver kan permittere ansatte som skal ha foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan også permittere gravide. Da kreves isåfall saklig grunn og at bortfallet av behovet for arbeidskraft må være midlertidig. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Eksempel på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker og andre ting.

Samtidig er det lite hensiktsmessig å permittere ansatte som snart skal ut i permisjon, eller som allerede er i permisjon. En permittering skal være midlertidig. Ting kan derfor endre seg. De som er på vei ut i foreldrepermisjon, eller som allerede er i foreldrepermisjon, vil ikke belaste lønnsbudsjettet på samme måte, og har avtalt at de ikke skal utføre arbeid for en periode.

Tekna mener derfor at ansatte som er i foreldrepermisjon, eller som snart skal ut i foreldrepermisjon, ikke skal tas ut i permittering. Man bør heller vurderer situasjonen og grunnlaget for permittering på nytt når foreldrepermisjonen utløper.

Dersom bedriften etter arbeidsavtalen, tariffavtale eller på annen måte har forpliktet seg til å sikre ansatte full lønn under foreldrepermisjon, vil denne forpliktelsen også gjelde for arbeidsforhold som er rammet av permittering.

Et unntak er i de tilfellene hvor bedriften har reservert seg mot at denne forpliktelsen gjelder eller blir redusert i situasjoner hvor ansatte permitteres.

Når permisjonen starter vil foreldrepenger opp til 6 G (Folketrygdens grunnbeløp; 99.858 kr= 599.148) dekkes av NAV. Arbeidsgiver vil få dette refundert fra NAV dersom de betaler lønn for deg i permisjonstiden.

Ingeniørstudentene  Amalie Seime (23), Anea Jore (23) og Jenny Lilleøren (22), studerer energi og miljø i bygg ved Oslomet.
Les også

Disse ingeniørstudentene går mot strømmen

Hva er de økonomiske konsekvensene hvis du skal ut i foreldrepermisjon, og eller er gravid og blir permittert?

 – Når man permitteres vil man normalt gå på dagpenger mens permitteringen varer. Det innebærer at inntekten går ned.

Hvis du er tilbake i jobb før du starter permisjon, vil foreldrepenger beregnes etter inntekten du har på tidspunktet du går ut i permisjon. Da legger NAV vanligvis til grunn et gjennomsnitt av lønnen du har hatt de siste tre månedene, eller et snitt av lønn det siste kalenderåret.

Dersom du er mann og mottar dagpenger mens du starter foreldrepermisjon, vil foreldrepengene beregnes etter dagpengesatsen. For kvinner som mottar dagpenger kan foreldrepengene beregnes etter det beste av to alternativer:

1. Gjennomsnittet av inntekten de siste tre månedene
2. Eller gjennomsnitt av de seks beste av de siste ti månedene.

Dette følger av folketrygdloven 14- 7 og gjelder kun for kvinner. 

Får jeg full lønn om jeg blir permittert mens jeg er i foreldrepermisjon?

– Hvis du blir permittert mens du er i foreldrepermisjon, opprettholder du som hovedregel dine ytelser fra NAV og arbeidsgiver.

Kan jeg permitteres mens jeg er i foreldrepermisjon?

– Er du i permisjon, er du ikke er en del av arbeidsstokken. Du belaster ikke lønnsbudsjettet. Men du vil kunne varsles om fremtidig permittering på vanlig måte etter permitteringsreglene. Er dette gjort «riktig» vil du kunne permitteres fra tidspunktet permisjonen utløper.

Fyller jeg vilkårene for foreldrepenger hvis jeg blir syk, permitteres eller mister jobben?

– Hovedregelen for å motta foreldrepenger er at man må ha vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 siste månedene. Perioder med sykepenger og dagpenger teller med som inntekt.

Den elektriske folkebåten fra Strømsø Båt er åtte meter lang og kan kjøre utelukkende på sol.
Les også

Denne båten kan gå så lenge sola skinner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.