NATURVITENSKAP

Gratis oversettelse...

Odd R. Valmot
23. des. 2003 - 14:21

Fantastisk tilbud? Tja, hvis det virker. Vi tok en liten tekst fra det amerikanske nyhetsbildet og testet denne teksten:

Over the weekend, the U.S. House of Representatives passed some rather ambitious anti-spam legislation. The compromise bill, hammered out between Senate and House negotiators, makes the sending of commercial e-mail with false headers and misleading subject lines a criminal offense. Penalties include fines of up to US$6 million plus damages, and up to five years in prison.

Og det ble til:

Over helg den AMERIKANSKE. Hus av Representanter passert en temmelig ærgjerrig anti-spamlovgivning. Kompromissregningen, som meisle ut mellom Senat og husforhandlere, lager sendingen av kommersiell e-post med falske samlerør og vill-ledende emneledninger en kriminal straffbar handling. Straffer inkluderer bøter av opp til OSS$6 millioner pluss skader, og opp til fem år i fengsel.

Her er en til:

The Motion Picture Association issued a statement Monday saying it was "disappointed" by a Norwegian appeals court decision that acquitted 'DVD-Jon' Lech Johansen. It called on Norway to toughen laws governing intellectual property.

Entertainment industry giants including the Motion Picture Association had asked Norwegian prosecutors to file charges against Johansen after he helped create and publish a program that cracked DVD copy protection codes. The prosecutors obliged, but now have lost at both the local court and appeals court levels.

The association referred to Johansen as a "serial hacker," and claimed his actions are "damaging to honest consumers everywhere."

Det ble på norsk til:

BevegelsesbildeForeningen utgitt en uttalelse Mandag siende det "skuffet" ved en Norsk appellrettavgjørelse den acquitted 'DVD-Jon' Lech Johansen. Det kalt på Norge til toughen lover regjerende intellektuell eiendom.

Entertainment industrikjemper samt bevegelsesbildeForeningen spurt Norske aktorer arkivere pris mot Johansen etter han hjulpet skaper og publiserer et program som sprukket DVD kopibeskyttelseskoder. Tvungne aktorene, men tapt nå på både den lokale retten og de appellrettnivåer.

Foreningen det viset til Johansen som en "seriell hacker", og krevd hans tiltak "skade på ærlige forbrukere overalt."

Morsomt!

Godt forsøk, men vi tror de fleste av oss kommer lenger med skoleengelsken.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.