Gransker uredelig forskning

Gransker uredelig forskning
  • Samfunn

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (bildet) foreslår å opprette et nytt nasjonalt utvalg som skal granske påstander om uredelig forskning, uansett fagområde. I tillegg lovfestes eksisterende komiteer for forskningsetikk. Med lovforslaget tar man sikte på å etablere et nasjonalt støtteapparat for forskningsinstitusjoner og for forskersamfunnet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå