Gransker gasslekkasje på Heimdal

Petroleumstilsynet gransker en gasslekkasje på Heimdal-plattformen i pinsen.

Gransker gasslekkasje på Heimdal
Petroleumstilsynet vil granske en gasslekkasje på Heimdal i pinsen. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil

Statoil mobiliserte beredskapen både på plattformen og på land da gassalarmen gikk pinseaften, lørdag 26. mai.

I livbåtene

Personellet om bord ble samlet i livbåtene, men det var ikke nødvendig å evakuere.

Ifølge tilsynet oppsto lekkasjen i forbindelse med testing av ventiler på Heimdal.

Grunnet vedlikeholdsarbeid er det ikke produksjon på plattformen for tiden. Det er ikke kjent hvor mye gass som lekket ut.

Stort potensial

Selv om ingen ble skadd, gjør hendelsens «betydelige potensial» at Petroleumstilsynet ønsker å granske den.

Et team reiser ut til plattformen denne uken. De skal blant annet klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker.

Det var 98 personer om bord på Heimdal-plattformen da lekkasjen oppsto. Ingen ble skadd i hendelsen.