Gransker bygningsloven

Teknisk Ukeblad har skrevet flere artikler om problemer med tungrodd byråkrati og vanskelige regler etter innføringen av den nye plan- og bygningsloven i 1997.

Utvalget som nå er nedsatt har som mål å forenkle reglene på dette området, men mandatet omfatter også å vurdere en bedre samordning mellom plansaker og byggesaker i samarbeid med planlovutvalget som også er i arbeid.

Resultatet av arbeidet vil først være klart om tre år.

Utvalget ledes av sorenskriver Nils Dalseide fra Elverum. Øvrige medlemmer kommer fra Plan- og bygningsetaten i Bærum, Regjeringsadvokaten i Oslo, Komite for miljø- og byutvikling i Bergen, Norges Byggmesterforbund, Norges Praktiserende Arkitekter ANS, RIF og Huseiernes Landsforbund.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå