Google-telefonen er "bekreftet"

Google-telefonen får etter alt å dømme navnet Nexus One, og er produsert av HTC. 

Vi skrev