Goodtech skal levere emballasjesystem til Japan for titalls millioner kroner

Selskapets storsekksystem skal leveres til Hokuren. Det er en fornyelse av en tidligere avtale, og gjelder fem år.

Goodtech skal levere emballasjesystem til Japan for titalls millioner kroner
Goodtech skal leverer pakkeløsninger for storsekker til Japan for flere titalls millioner kroner. Bilde:

Den dekker teknologi, produkter og tjenester, og er forventet å gi en omsetning på 10 millioner amerikanske dollar (USD).

Hokuren Federation of Agricultural Cooperatives er en ledende leverandør av produkter til det japanske landbruket.

Avtalen er inngått i samarbeid med Mitsubishi Cooperations kjemidivisjon, som representerer Goodtech i Japan.