OLJE OG GASS

Goliat-utstyr manglet bruksanvisning

Fikk stålwire i hodet.

Goliat-feltet har lenge hatt store utfordringer og har vært i klinsj med myndighetene flere ganger. Nå har Ptil funnet en rekke nye, alvorlige regelverksbrudd.
Goliat-feltet har lenge hatt store utfordringer og har vært i klinsj med myndighetene flere ganger. Nå har Ptil funnet en rekke nye, alvorlige regelverksbrudd. Bilde: Eirik Helland Urke
Lars TaraldsenLars TaraldsenJournalist
Roald RamsdalRoald RamsdalJournalist
12. jan. 2017 - 12:55

Problemene på den skandalebefengte Goliat-plattformen fortsetter. Ikke bare er produksjonen stengt ned på grunn av trøbbel med det som skulle bli industriens sikreste lossesystem

Nå har myndighetene nok en gang avdekket en lang rekke alvorlige brudd på regelverket og gitt flere varsler om pålegg.

Torsdag offentliggjorde Petroleumstilsynet granskingsrapporten etter den alvorlige arbeidsulykken der en mann ble truffet i hodet av en stålwire i sommer. Mannen arbeidet med en vinsj tilknyttet det mye omtalte lossesystemet på plattformen.

I rapporten kommer det blant annet frem at det ikke fantes bruksanvisning for vinsjen og at vinsjens trekkraft var oppgradert uten at dette var risikovurdert.

«Kapasitetsendringen vises bare ved at noen har strøket over 10 tonn og satt inn 13 tonn», skriver Ptil.

Goliat-operatør Eni har nå fått varsel om pålegg etter granskingen.

- Ny informasjon

Som om ikke det er nok, så har også fersk informasjon om forholdene på Goliat ført til ytterligere varsler om pålegg. Petroleumstilsynet ber nå om nye planer fra Eni og krever en frist for dette innen 17. januar.

Pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet forteller at opplysningene kom frem i forbindelse med det langvarige tilsynet som skal pågå gjennom hele 2017 på innretningen.

 - Det var informasjon som kom frem i forbindelse med dette tilsynet i forrige uke, sammen med den andre informasjonen vi sitter på som gjorde at vi ble mer bekymret og besluttet å varsle dette pålegget med den korte fristen, sier Anda.

- På bakgrunn av møter og samtaler, så ser vi at planene til Eni for å få gjennomført ferdigstillelsen av innretningen og samtidig holde den i drift er svake. Vi har identifisert nye ting som ikke er bra, slik vi vurderer det, både på Goliat-plattformen og i organisasjonen for øvrig, sier hun.

Et pålegg blir sett på som en sterk reaksjonsform fra Ptil.

- Stadig nye funn og svakheter

I forbindelse med de varslede påleggene, uttaler Ptil-direktør Anne Myhrvold at de «er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat feltet», i en melding.

I meldingen forteller hun at det har vært god utvikling i dialogen mellom arbeidstagere og ledelse i Eni. Samtidig advarer om at Eni har har vist en svak evne til å gjennomføre oppsatte planer.

- Vi ser også at det stadig identifiseres nye funn og svakheter på innretningen, i styringssystemet og i organisasjonen, uttaler Ptil-direktøren i meldingen.

- Det er bekymringsfullt at det fortsatt er en stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstilling, modifikasjoner og samtidig drift på Goliat. Pålegget vårt handler derfor om at Eni må revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat, heter det videre.

Myhrvold sier at de kommer til å fortsette sin tette oppfølging av Eni og Goliat fremover, noe Teknisk Ukeblad har skrevet om tidligere. Blant annet skal det føres tilsyn på Eni i hele 2017.

Arbeidsulykken

Det var i juni i fjor at en dekksoperatør skadet seg alvorlig da han ble truffet i hodet av en stålwire under innspoling av et wiren.

Granskningen har nå avdekket flere brudd på regelverket.

– Blant annet manglende og mangelfulle barrierer og tiltak som ellers kunne ha hindret den alvorlige hendelsen. En rekke bakenforliggende årsaker, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, har dermed bidratt til at ulykken kunne skje, heter det i rapporten.

Vedlikehold hoper seg opp

Torsdag ble det også lagt frem nok en tilsynsrapport der det kommer frem at det bare baller på seg med flere feil på plattformen.

– Goliat har en stor backlog av utestående vedlikehold. Under intervju fikk vi inntrykk av at dette ikke reduseres i særlig grad ettersom det stadig oppdages nye feil og utfordringer. Arbeidsbelastningen på ulike deler av organisasjonen offshore er stor og hyppige og omfattende endringer i planer gjør at det er vanskelig å arbeide proaktivt med HMS, skriver Ptil i rapporten.

De legger til følgende:

– Det store antallet saker i SAP og Synergi (avvikssystem) og manglende systemoppfølging i disse på land, gjør at det er svært vanskelig for personellet på Goliat å følge opp enkeltsaker eller status.

Les også: Måtte fjerne 42.000 meter overflødig kabel på Goliat

Ptil angrer ikke på tillatelsen

Petroleumstilsynet har tidligere fått kritikk for at de ga Goliat tillatelse til oppstart. Blant annet har Bellona ment at det aldri burde ha skjedd, all den tid utfordringene har vært så store.

Men Petroleumstilsynet mener fortsatt det var riktig å gi produksjonstillatelse til det første oljefeltet i drift i Barentshavet.

– Ja, er det korte svaret fra pressetalskvinne Inger Anda på spørsmål fra Teknisk Ukeblad.

Hun understreker at Ptil ser svært alvorlig på det som nå har kommet frem.

– Totaliteten er alvorlig. Det reflekteres av at vi nå har gitt to pålegg til Eni, sier Anda.

Eni: Hendelsen i sommer var dypt beklagelig

Pressetalsmann i Eni Norge, Andreas Wulff, sier til Teknisk Ukeblad at de tar pålegget og rapportene fra Ptil på største alvor.

– Vi har tidligere erkjent av vi har opplevd utfordringer i prosjektet. Derfor ble det i høst igangsatt et omfattende forbedringsprosjekt i Eni Norge. Prosjektet har som mål å styrke organisasjonen på flere områder, inkludert de funn som framkommer i brev fra Ptil. Et omfattende kartleggingsarbeid er gjennomført og store deler av organisasjonen er involvert på ulike områder, sier Wulff i en kommentar.

Han sier at de jobber med å svare Ptil på sine pålegg. Derfor ønsker selskapet ikke å gå inn på enkeltelementer i granskningsrapporten.

Wulff er glad for at mannen som ble skadet i arbeidsulykken er tilbake på jobb.

– Hendelsen i sommer var dypt beklagelig og gikk inn på alle i selskapet. Heldigvis er vedkommende tilbake i jobb på Goliat. I henhold til selskapets rutiner gjennomførte Eni Norge en intern granskning av hendelsen, som avdekket forhold som omhandles i Ptil sin granskningsrapport. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe for å følge opp funnene i granskningsrapporten, sier han.

Han peker videre på forbedringene de arbeider med.

– Hovedmålsettingen med forbedringsprosjektet er å styrke sikkerhetskulturen i selskapet. Det jobbes nå både langsiktig og med kortsiktig aktiviteter. Vi mener dette er riktig vei å gå og er forberedt til å bruke den tiden som trengs for å nå målene, sier han.

– Det er etablert samarbeidsforum med arbeidstagerne og vi opplever dialogen med blant annet fagforeningene som konstruktiv, sier Wulff.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.