FORUM

Goksøyr har rett - trærne er mest verdt i skogen

30. mars 2008 - 21:52

MILJØ: Hans Goksøyr har i innlegg i TU hevdet at brenning av skogsvirke øker CO 2-problemet på kort sikt. Han er imøtegått av ansatte ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Som utdannet i skogbruk og med interesse for energispørsmål skal jeg prøve å gi et svar. Jeg mener at på kort sikt har Hans Goksøyr rett, all annen bruk av trevirke enn brenning vil gi en langsommere frigjøring av CO 2. Skogbruk er en meget langsiktig næring, kort sikt er 10-30 år.

Fagfolkene fra UMB har lagt ensidig vekt på det årlige opptak av CO 2, men ikke på den lagringen (=deponi) av CO 2 som oppnås ved å øke den stående massen i skogen gjennom forsiktig hogst. På lang sikt, 50-100 år, vil de ha rett. Da vil skogen ha nådd sin maksimale masse. Bruk av trevirke vil da minske CO 2-problemet i forhold til at virket råtner i skogen. Brenning (bioenergi) vil være en nøytral bruk. Bygningsvirke vil forlenge bindingen av CO 2. Landsskogtakseringen har registrert skogen med jevne mellomrom siden 1919. I perioden fram til 2005 har stående masse i skogen blitt mer enn doblet, med over 400 mill. kubikkmeter. Det er en binding på over 600 mill. tonn CO 2, lik 8 mill. tonn pr. år.

De siste 10-årene har skogen i Norge hatt sterk økning i tilveksten. Stående masse øker nå med minst 12 mill. kubikkmeter i året. Det gir en netto binding (=deponering) på minst 20 mill. tonn CO 2 pr. år, det er 20 ganger det planlagte renseanlegget på Kårstø. De nærmeste 10-30 årene kan det ventes fortsatt høy tilvekst i norske skoger. Granplanting på god jord kommer inn i den fasen hvor tilveksten er størst. Med fortsettelse av dagens avvirkning kan skogbruket tilby netto binding (=deponering) av CO 2 på 20 mill. tonn i minst 20-30 år framover, det er ca. 40 prosent av dagens utslipp. Deretter vil netto binding pr. år avta. Ved hensiktsmessig skjøtsel av skogen kan skogen binde ytterligere minst 500 mill. tonn CO 2 og opprettholde dette deponiet så lenge som ønskelig.

Børsprisen for CO 2 er nå ca. 180 kr pr. tonn på NordPool for år 2012, som tilsvarer en verdi på 300 kr for hver kubikkmeter man øker den stående masse. EU regner med prisøkning opptil 40 euro = 320 kr pr. tonn. Rensingen på Kårstø er kalkulert til minst 850 kr pr. tonn CO 2, som da vil tilsvare 1275 kr pr. kubikkmeter trevirke. Tømmerprisen er nå 300-350 kr og driftskostnadene antakelig ca. 150 kr pr. kubikkmeter i gjennomsnitt.

Hvis man skal legge vanlig økonomisk tankegang på dette, vil altså skogen på kort og mellomlang sikt være mer verdt som CO 2-deponi enn som brensel eller annet trevirke. Dette bør det legges stor vekt på i skogplanleggingen, i avtaler om skogbehandling og avvirkning og i CO 2-regnskapet.

Olav Norem

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.