KARRIERE

Godt mottatt Harg-rapport

Tor-Arne Solbakken.
Tor-Arne Solbakken. Bilde: LO
Trond Gram
25. feb. 2010 - 13:22

– Rapporten fremmer anbefalinger som vil bedre arbeidsbetingelsene i sektoren med de ringvirkninger dette vil ha for studenter, ansatte og institusjonenes evne til å innfri sitt samfunnsoppdrag, sier Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet i e pressemelding.

Forbundet, som organiserer 18.000 i forskning og høyere utdanning, er godt fornøyd med at deres virkelighetsoppfatning får tilslutning fra utvalget, nemlig at det vitenskapelige personalet har fått dårligere arbeidsforhold de siste årene

Les også: 23 milliarder ikke nok

– Svært glade

Rapporten som ble lagt frem av Tekna-president Marianne Harg i dag, legger ifølge forbundet til rette for en bedret forståelse av situasjonen for og ved våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.

¿ Regjeringen er uten vilje til å satse på forskning og kompetanse, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne.
Rapporten som ble lagt frem av Tekna-president Marianne Harg i dag, legger ifølge forbundet til rette for en bedret forståelse av situasjonen for og ved våre høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Bjarne Hodne. Forskerforbundet

Tora Aasland har sagt at hun skal ta tak i flere av forslagene til utvalget, som samtidig foreslår at det settes ned enda et utvalg, som skal komme med forslag til konkrete tiltak som kan bedre FoU-mulighetene for de ansatte i sektoren.

Den store bruken av midlertidige ansatte i sektoren, som utvalget påpeker at er i strid med lov om midlertidige ansettelser, er noe også Forskerforbundet vil stoppe.

– Vi er svært glade for at utvalget krever en snarlig reduksjon i bruk av midlertidige stillinger. Forutsigbarheten må økes og bruk av midlertidige stillinger utover det som loven tillater må få en ryddig avklaring. Vi forventer at regjeringen vil følge dette opp, sier Bjarne Hodne i meldingen.

Mindre marked

Også LO støtter i all hovedsak tiltakene og funnene fra Harg-utvalget. LO mener at redusert bruk av markedsmekanismer er et naturlig svar på de problemene arbeidsgruppa peker på.

– Universiteter og høyskoler trenger økte frie midler i årene framover. I tillegg må myndighetenes omfattende rapporteringskrav reduseres og samordnes, og det må nedsettes et hurtigarbeidende utvalg for å redusere den altfor omfattende bruken av midlertidig ansatte i sektoren, mener nestleder Tor-Arne Solbakken.

Gruppa påpeker også en rekke problemer knyttet til de sterke markedsinnslagene i høyere utdanning.

– Etter LOs syn er det åpenbart at disse problemene bare kan løses ved at de resultatbaserte innslagene i finansieringssystemet reduseres, slik også Stjernø-utvalget foreslo, sier Solbakken.

Ikke tilstrekkelig

Fra studenthold påpekes det at utvalget har snudd hver en stein i sin jakt på tiltak innenfor dagens budsjettrammer, men at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Ina Tandberg og Anne Karine Nymoen, leder i henholdsvis NSU og STL, påpeker at det som må til er økte bevilgninger til høyere utdanning.

Studentorganisasjonene er bekymret for konsekvensene av at utdanningsinstitusjonene har tatt opp mange flere studenter enn de får fullfinansiert. Over 1 av 5 studenter finansieres med under halvparten av det studieplassene faktisk koster.

– Utdanningsinstitusjonene har utnyttet handlingsrommet de har fått tildelt og sikret god tilgang til høyere utdanning ved å ta opp så mange studenter, men vi frykter at denne overbookingen nå går ut over utdanningskvaliteten, påpeker de to.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.