BYGG

Godkjennere får stryk

Kraner tilhører sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr. Her fra riggingen til ESC-finalen på Fornebu i mai.
Kraner tilhører sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr. Her fra riggingen til ESC-finalen på Fornebu i mai. Bilde: Roald, Berit
4. nov. 2010 - 07:37
Vis mer

De som skal godkjenne andre, har mangler selv. De er inhabile og mangler prosedyrer for å holde seg operative og sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse.

Det er konklusjonen til Arbeidstilsynet etter å ha kontrollert landets sju serifiseringsorganer. Samtlige har fått avvik.

Les også: Livsfarlig vedlikehold

– Må ha alt på stell selv

Det er sju serifiseringsorganer i Norge som godkjenner rundt 600 virksomheter som igjen driver med sakkyndig kontroll av farlig arbeidsutstyr. I tillegg kommer godkjenning av 300 virksomheter som driver med sertifisert opplæring i bruk av farlig arbeidsutstyr.

Arne Feragen er regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge som har ansvar for maskindirektivet og brukerforskriften.

Imidlertid viser Arbeidstilsynets revisjon at ingen av disse organene har prosedyrer for å sikre at de ansatte har nødvendig kompetanse. Med andre ord at personalet har nok praktisk erfaring med bruk av det arbeidsutstyret som de skal utpeke andre til å godkjenne eller drive opplæring av.

– Sertifiseringsorganene skal sikre liv og helse til flere hundre tusen arbeidstakere. Det er helt nødvendig at de som skal godkjenne andre har alt på stell selv, sier regiondirektør Arne Feragen i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Bryter krav om objektivitet

Fem av de sju organene betegnes av tilsynet som sårbare, fordi de ikke har prosedyrer som sikrer at de holder seg operative dersom noe uforutsett inntreffer. «De enkelte sertifiseringsorgan er små enheter, med få ansatte, hvor mange av retningslinjene og framgangsmåtene for arbeidet de gjør, sitter i hodet på enkeltindivider», heter det i revisjonsrapporten.

Det er også fem sertifiseringsorgan som kritiseres for å blande kortene. De driver nemlig selv med godkjenning eller opplæring i bruk av farlig utstyr lik de virksomhetene de er satt til å godkjenne.

– Et klart brudd på kravet om at sertifiseringsorganets personale skal være upartiske og objektive, konkluderer Arbeidstilsynet.

Seks sertifiseringsorgan har fått avvik for manglende eller mangelfull framgangsmåte for å trekke tilbake sertifiseringen. Arbeidstilsynet krever at sertifiseringsorganene har prosedyre for å oppheve og trekke tilbake sertifiseringen.

– Bagateller

De sju organene er samlet Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer (SGS). For tiden er det Arnfinn Sørskår i Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS i Stavanger som innehar sekretariatet.

Han synes ikke forholdene revisjonen har avdekket er spesielt alvorlige.

– Dette er bagatellmessige avvik som i stor grad vil kunne lukkes med noen formuleringsendringer, sier Sørskår som selv noterte seg for tre avvik i revisjonen.

Han sier at det pågår en prosess i SGS for å komme tilsynet i møte, blant annet på behovet for at sertifiseringsorganene opptrer mer enhetlig. Det at fem av sju organer selv driver sakkyndig virksomhet i strid med habilitetskravet, kommenterer han slik:

– Fagrevisorer er et knapphetsgode i Norge, og det vil være veldig vanskelig å oppfylle dette kravet. Uansett er det jo disse som arbeider med fagfeltet hver dag som kan det best.

Første revisjon på ti år

Det er over ti år siden ordningen med sertifiseringsorganer utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet trådte i kraft.

– De er på mange måter Arbeidstilsynets forlengede arm ut i virksomhetene og utfører en utrolig viktig jobb med tanke på ulykkesforebygging. Mange av arbeidsulykkene skyldes mangelfull opplæring, påpeker Arne Feragen.

Dette var første revisjon av sertifiseringsordningen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.