BYGG

Gode marginer for Veidekke

VEL OVERSTÅTT: For konsernsjef Terje Venold i Veidekke kan det se ut som om krisen er over, og at pilene igjen peker oppover.
VEL OVERSTÅTT: For konsernsjef Terje Venold i Veidekke kan det se ut som om krisen er over, og at pilene igjen peker oppover. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
5. nov. 2009 - 09:03

Lavkonjunkturen har ført til redusert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor, men det er flere og flere lyspunkter på veien videre:

– Vi økte resultatmarginen, ordrereserven er fortsatt økende og boligsalget har tatt seg opp i årets tredje kvartal, fastslår konsernsjef Terje R. Venold.

Ned

Veidekkes omsetning i tredje kvartal ble 3 980 millioner kroner mot 5 029 millioner for samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble 224 millioner (335 millioner i 2008), resultatmarginen økte fra 5,2 til 6 prosent mens resultat før skatt ble 241 millioner (263 millioner).

Ordrereserven for konsernets entreprenørvirksomhet er på 11,3 milliarder kroner, som er praktisk talt det samme som i fjor.

– For vår samlede virksomhet må årets tredje kvartal sies å være et godt kvartal for Veidekke, selv om omsetningen ble lavere som et resultat av den lavkonjunkturen vi er inne i. Men vår entreprenørvirksomhet oppnår fortsatt sterke marginer, og ordrereserven viser nok et kvartal med økning, hvilket er viktig for farten inn i 2010. I tillegg viser boligsalget også fortsatt fremgang med 100 boliger solgt i Norge og Sverige i dette kvartalet, mot 19 i samme kvartal i fjor, sier Venold.

Best i Norge

Den norske entreprenørvirksomheten er fremdeles hovedmotoren. Tross lavkonjunkturen og en fortsatt redusert omsetning oppnås det gjennomgående meget god lønnsomhet.

Det er god drift og resultatmargin i Stockholmsregionen både innen bygg og anlegg, mens resultatene for de øvrige regionene i Sverige er preget av lav ordreinngang i de foregående kvartalene.

Den danske virksomheten, Hoffmann, har opprettholdt inntjenings- og resultatnivået fra andre kvartal, selv om markedet fortsatt er svakt.

Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble 2 840 millioner kroner mot 3 621 millioner, og resultatet ble 141 millioner mot 184.

På vei opp

Lav eiendomsproduksjon gir svake resultater, mens boligsalget igjen viser fremgang i Oslo- og Stockholms¬området både for ferdigstilte boliger og nye prosjekter. Veidekke solgte i tredje kvartal 48 boliger i Norge, mot 41 i hele 2008.

Tilsvarende tall for Sverige viser 52 solgte boliger mot 86 i hele 2008.

Omsetningen for Veidekkes eiendomsvirksomhet endte på 105 millioner kroner mot 361 millioner, og resultatet endte på minus 12 millioner kroner mot minus 53 millioner i fjor.

Les mer om: