TIL BRASIL: Far Sabre er bygget ved Aker Yards Breviki år. Den har 15900 hk. Trekkraften er opp til 187 tonn. Her fra sjøprøver på Breiangen i Oslofjorden. (Bilde: Farstad SHipping)
Det er fortsatt gode tider for hjelpefartøyer til offshorevirksomheten, viser de siste befraktningskontraktene til Farstad Shipping.

Gode kontrakter for Farstad

  • Olje og gass

For sitt nyeste ankerhåndteringsfartøy AHTS Far Sabre, som er av typen UT712L, har Farstad Shipping inngått kontrakt med BG E&P Brasil for en periode på 12 måneder (pluss 14 måneder opsjon).

Far Sabre skal brukes under et omfattende boreprogram i Brasil. Oppstart vil være slutten av oktober.

Til Australia

For ankerhåndteringsfartøyene AHTS Far Sword og AHTS Far Saltire er det inngått en intensjonsavtale med Hess Australia for en periode på 12 - 17 måneder.

Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen "Jack Bates" i Australia. Oppstart er planlagt til mai/juni 2009.

AHTS Far Sound vil ta over Far Saltires eksisterende kontrakt med Woodside til juni 2010.

Høy beskjeftigelse

Kontraktsdekningen for Farstad-flåten for 2009 er ca. 75 %. Dette inkluderer befrakternes opsjoner for forlengelse av enkelte kontrakter.