Gode egenskaper i nye legeringer skyldes tilfeldigheter

Nye legeringer med fem eller flere grunnstoffer kan erstatte kostbart platina som katalysator.

Gode egenskaper i nye legeringer skyldes tilfeldigheter
I en høy-entropi-legering er atomene tilfeldig plassert, men danner en krystallinsk struktur. Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen, ing.dk

Den menneskelige sivilisasjonen og dens framskritt har helt siden bronsealderen blitt knyttet til materialer, og blant annet oppdagelsen av nye metaller og legeringer.