PRODUKSJON

God Orkla-kjemi

Orkla-konsernets kjemiaktiviteter økte driftsresultatet for årets seks første måneder med 103 millioner kroner, opp fra 215 første halvår i fjor til 318 millioner i år.

Orkla opplyser at Både Borregaard Ligno Tech og Chem Cell hadde "betydelig framgang", ifølge en pressemelding.

Konsernet forklarer det positive resultatet mede gode priser for spesialprodukter, stabil produksjon og høy dollarkurs.

Omsetningen første halvår økte med 10 prosent til 3,3 milliarder kroner innen kjemi.

Orkla-konsernet samlet fikk et resultat før skatt for årets seks første måneder på 2,1 milliarder kroner, som var 138 millioner kroner mer enn samme periode året før. Samlet hadde Orkla inntekter på 21,9 milliarder kroner i samme periode.

Orkla-konsernet har størst aktivitet og inntekt fra Orkla Drikkevarer, inklusive 40 prosent av Carlsberg Breweries, samt Orkla Foods. Orkal er også store innen Media, det vil si eierskap i ulike aviser og mediebedrifter.

Les mer om: