God investeringsvekst

God investeringsvekst
Grafen viser avskrivningssatsene for maskininvesteringer i Norge sammenlignet med andre land. Bilde:

Industri og bergverk økte 12 prosent og kraftforsyning falt med syv prosent. Anslagene for 2006 viser at investeringsveksten fortsetter.

Men Norsk Industri sier at det må være et høyt investeringsnivå over flere år for å sikre konkurranseutsatt industri i Norge.

Bedriftene må i større grad investere i automatisering for å bli mer produktive.

En økning av avskrivningssatsene for maskininvesteringer fra 20 prosent til 25 prosent vil bidra til å gjøre investeringer i Norge mer konkurransedyktige i kampen om kapitalen, slå NHO-organisasjonen fast.