FORUM

God forretningsskikk

12. des. 2003 - 15:28

Der avslutter han med utsagnet: "Kanskje det er på tide at også NIF-medlemmer og organisasjoner som Rådgivende Ingeniørers Forening graver litt dypere og gjør noe med det de finner."

Rådgivende Ingeniørers Forening har skiftet navn til RIF - Organisasjonen for rådgivere, men utfordringen er like relevant og velkommen .

Tradisjonelle profesjonsetiske regler er av Konkurransetilsynet oppfattet som beskyttende mot konkurranse. RIFs norm for god forretningsskikk retter primært oppmerksomheten mot hensynet til kunder, men også andre, som rettesnor for ønsket praktisk opptreden. Tilslutning til dokumentet er en sentral forutsetning for RIF-godkjenning. RIF oppfordrer også til at dokumentet inngår blant firmaenes sentrale styringsdokumenter. Interesserte lesere kan finne dokumentet og veiledende tekst på RIFs nettsted www.rif.no.

RIF har også et råd for markedsetikk som kan ta i mot klager på opptreden i strid med god forretningsskikk. Som hos NIF, er det nå få tilfeller av klager. Dette kan skyldes at konkurransehverdagen har bidratt til å heve terskelen for å klage. Rådet for markedsetikk kan imidlertid også selv ta opp forhold det anser som kritikkverdig, liksom det kan rette oppmerksomhet mot aktører som har en opptreden som anses forbilledlig. Flaate viser i sitt innlegg til mangler ved gjennomført arbeid som grunnlag for klage. RIF er opptatt av det samme, og ikke minst engasjementspraksis som kan bidra til uønskede sluttresultater. Dette er derfor et tema som stadig tas opp av og i RIF. RIF har for øvrig tatt initiativ til en felles etikkplakat for hele bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Den er nå til behandling i næringens organisasjoner.

Et viktig element i god forretningsskikk er avstand til korrupsjon. Dette inngår selvfølgelig i både RIFs og BAE-næringens dokument. For RIF-firmaer som arbeider utenlands, særlig ved bistandsoppdrag, er det spesielt viktig å forholde seg til dette på en klar måte. RIF var derfor blant de første medlemmene da organisasjonen Transparency International ble etablert i Norge. RIF samarbeider også aktivt med den globale rådgiverorganisasjonen FIDIC som har utarbeidet et styringssystem for firmaer for å sikre mot korrupsjon - Integrity Management Manual .

Det er bra at Kaare Flaate bidrar til oppmerksomhet omkring etiske utfordringer i ingeniørmiljøet. Vi ser gjerne at TU følger dette opp redaksjonelt, slik at enda flere kan bli aktivt involvert.

Tom Rellsve

RIF - Organisasjonen for rådgivere

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.