Nye felt kan bli skrinlagt som følge av høyere CO2-priser, ifølge Rystad Energy.
Nye felt kan bli skrinlagt som følge av høyere CO2-priser, ifølge Rystad Energy. (Bilde: Øyvind Hagen/Statoil)

Global klimaavtale vil bremse norsk oljeutbygging

Ny analyse fra Rystad.

For å nå målet om at global oppvarming skal begrenses til to grader, slik Det internasjonale energibyrået (IEA) har foreslått, må det vedtas en høy CO2-pris, skriver Aftenposten.

Forekomster kan bli droppet

Ifølge analysen som Rystad Energy har utført for Miljøverndepartementet vil dette føre til at allerede utbygde felter vil rammes i liten grad, men utbygging av forekomster som er oppdaget og ennå ikke satt i produksjon, kan bli skrinlagt.

Dette gjelder områder som nord i Barentshavet, rundt Svalbard og Jan Mayen, skriver avisen.

Analyseselskapet begrunner dette med at enorme mengder kull, olje og gass må bli liggende i bakken for å nå et slikt klimamål.

Det vil igjen føre til at det må innføres en svært høy pris på CO2-utslipp for å gjøre det uforholdsmessig dyrt å forurense. Konsekvensen vil bli at etterspørselen etter fossil energi vil falle.

Global enighet

Oljeselskapene vil tjene mindre på produksjon av gass og olje, noe som vil gjøre det ulønnsomt å utvinne dyre felter.

Rystad Energy mener at oljeselskapene fortsatt kan lete etter nye olje- og gassforekomster fordi man vil kunne finne ny olje som er mer lønnsom å utvinne enn dagens forekomster.

For to år siden ble det global enighet om at det innen desember 2015 må vedtas en ny global klimaavtale som skal være virksom fra 2020.