Glemmer støy

Det et en del av konklusjonene i en rapport fra Transportøkonomisk institutt og Miljøakustikk AS om dagens støyregelverk i praksis.

Rapporten konkluderer ellers med at regelverket er fragmentert og lite oppdatert, det er mangel på kunnskap og veiledning og helsetjenesten har ikke ressurser til miljørettet helsevern.