KLIMA

Glad for Full City-lov

Tore Stensvold
22. des. 2009 - 14:30

Fra nyttår trer en ny havne- og farvannslov i kraft. Der gis det hjemmel til å blant annet bortvise elle gripe inn overfor fartøy som kan skade miljø.

Da stormen blåste opp og Full City lå utsatt til for anker om kvelden 30 juli, grep verken Kystverkets trafikksentral eller andre inn og beordret skipet bort. Nå kan de gjøre det med loven i hånd.

Endelig

– Det var på tide, sier Rasmus Hansson i World Wildlife Fund. WWF har kjempet for en slik lov lenge.

– Den gamle respekten for skips integritet har gått for langt når myndighetene ikke har kunnet utøve politimyndighet i norske farvann, sier Hansson.

Ifølge Fiskeridepartementet vil den nye loven være et viktig redskap for å styrke sjøsikkerheten og bedre framkommeligheten langs kysten.

Må bevise ved handling

Rasmus Hansson påpeker imidlertid at loven i seg selv ikke er nok.

– Loven er ikke verdt mer enn praksis. Neste skritt er å vise ved handling at loven følges, sier Hansson.

Kunne bortvis

Han mener Full City klart viste at myndighetene ikke turde overprøve kapteinens avgjørelse om å bli liggende for anker på den offentlige og godkjente oppankringsplassen like ved Såstein.

Det kom seinere fram at kapteinen regnet med å få beskjed dersom myndighetene mente at det ikke var forsvarlig å bli liggende.

Trafikksentralen ved Brevik anså at skipet lå utenfor deres ansvarsområde. De reagerte på at Full City ble liggende mens to andre fartøy som også lå der bestemte seg for å forlate stedet av sikkerhetsgrunner.

Ankeret til Full City mistet festet i den kraftige stormen som blåste opp. I over en halv time drev skipet av før det grunnstøtte natt til 31. juli og flere hundre tonn bunkersolje slapp ut og skadet natur og dyreliv.

Kommune-ansvar

I den nye havne- og farvannsloven får kommunene nå et generelt forvaltningsansvar for sikkerhet og framkommelighet for sine sjøområder.

Staten vil ha ansvaret for hovedled og biled samt øvrige sjøområder og for navigasjonsveiledningen. Loven inneholder forbud mot bruk av fartøy eller andre gjenstander som kan medføre fare, skade eller ulempe for framkommeligheten eller ferdselen i farvannet eller i havnen, skriver departementet i en pressemelding.

Ekstra viktige

Loven gir kommune større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive transportknutepunkt.

Departementet har videre utpekt fem havner som anses som særlig viktige for å utvikle en effektiv og sikker sjøtransport av personer og gods. Dette er Tromsø havn, Bergen havn, Stavanger havn, Kristiansand havn og Oslo havn.

Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.