GK vil levere inneklima som en tjeneste. – Vil gi perfekte arbeidsforhold

Den som leverer tjenesten, vil ha ventilasjonsanlegg av høy kvalitet for å slippe klager og kostbart vedlikehold.

GK vil levere inneklima som en tjeneste. – Vil gi perfekte arbeidsforhold
De færreste er opptatt av hvilke ventilasjonsløsninger som befinner seg bak himlingen. Helt til det ikke fungerer som det skal. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

I dagens tekniske entrepriser er pris gjerne vektet så høyt at det kan gå ut over kvaliteten på inneklima-anleggene. Dermed oppstår det et misforhold mellom kundenes ønsker og det de faktisk får, mener Mad Mysen og Leif Øie i GK Inneklima.