Gjør porten vid for IT-bransjen

Gjør porten vid for IT-bransjen
UT MED TEKNOLOGIFRYKTEN: Et av Rigmor Aasruds mål som ny IT-minister er å lokke Helse-Norge til å bruke nyere teknologi aktivt i jobben. Bilde: Leif Hamnes

Rigmor Aasrud (Ap)

Stilling:

  • Fornyings- og kirkeminister.

Bakgrunn:

  • Avløste 20. oktober i år Heidi Grande Røys (SV) som øverste leder for Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
  • Fungerende arbeidsminister inntil Hanne Bjurstrøm har fullført sitt oppdrag som norsk forhandlingsleder under klimatoppmøtet i København.
  • Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 2005 til 2009.
  • Stortingsrepresentant for Oppland fra 2009.
  • Avsluttet i 2005 ti år som ordfører i Gran kommune i Oppland.
  • Seks år som styreleder i Hadeland Energi fram til 2005.

Ordet «superminister» brukes gjerne, ofte forhastet, om statsråder som får flere tunge oppgaver fra vidt forskjellige samfunnsområder slengt i fanget på én gang.

Men om Rigmor Aasrud (49) skulle lykkes å stilne NAV-kritikken innen arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er tilbake 21. desember, sjøsette det historiske stat/kirke-forliket uten opprivende konflikt OG banke inn en helhetlig IT-tankegang i rett linje fra kommune til stat – i løpet av samme statsrådsvirke – er ordet på sin plass.

– Det er heldigvis ikke mange som forventer at NAV-reformen skal være i havn innen nyttår, smiler den nye fornyings-, kirke- og arbeidsministeren.

– Når får du tid til IT-politikk, Rigmor Aasrud?

– Jeg tar meg tid. Jeg vil ikke dunke til med programerklæringer uten å være skikkelig forberedt. Jeg vil heller bruke 14 dager ekstra, og så ha noe å komme med.

– Vi har fått en egen samordningsminister (Karl Eirik Schjøtt-Pedersen). Samtidig savner offentlig IT samordning. Vil FAD miste makt over IT-politikken?

– Nei. Innen IT-politikk vil FAD helt klart ha samordningsansvaret. Samtidig må andre departementer ha høyt IT-fokus. Her gjorde min forgjenger Heidi Grande Røys en stor jobb vi kan bygge videre på.

– Hvordan ser du på at IKT-Norge like etter utnevnelsen din oppfordret Schjøtt-Pedersen til å ta dette ansvaret?

– Det må jeg bare leve med, ulike aktører har ulike forventninger. Én ting er sikkert: Skal du forme IT-politikken, du lytte til IT-bransjen. Slike møter med bransjen er vi derfor i full sving med å feste til timeplanen.

– IT-næringen er landets tredje største. Samsvarer det med prestisjen og prioriteten IT-relaterte spørsmål får i regjeringen?

– Jeg ser framover. Det har vært tøffe runder i norsk økonomi, der vi har brukt offentlige midler for å dempe effekten. Nå må vi spare, og nettopp her mener jeg FAD – og ikke minst bransjen – kan posisjonere seg. Det være seg videokonferanseløsninger i det offentlige eller energistyring i bygg, for eksempel. Og eldreomsorg – at vi kan ta i bruk teknologi som gjør at folk kan klare seg lenger hjemme.

– Støvsugerroboter og slikt?

– I prinsippet ja, hvorfor ikke? Når teknologi i omsorgssektoren kommer opp, spør folk: «Men hva med de varme hendene?» Da spør jeg: Er det noe galt om en støvsugerrobot, eller hva det nå er, gir hjemmehjelpen litt bedre tid til faktisk å snakke med de eldre?

– Du kommer jo fra stillingen som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. IT er lavt prioritert i samhandlingsreformen, blir det sagt. Vil du bruke din bakgrunn til å dykke i dette?

– Det er alltid naturlig å bruke sin egen erfaring. Samtidig er jeg ikke enig i premisset. Jeg mener det er gjort flere gode grep, der det viktigste var å opprette et eget statlig IKT-selskap innen helse (Helsenett SF). Helsesektoren har vært fragmentert, men lovende ting er i emning. Jeg kan nevne elektroniske sykmeldinger og elektronisk frikortløsning, begge i løpet av neste år.

– Og i bakgrunnen lurer eID-spøkelset. Hva har opprettelsen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ført med seg, og vil det ha samme rolle?

– Det er viktig at Difi får satt seg, og det er heller ingen ting i Soria Moria som tilsier noe annet. Min erfaring med direktorater er at det er fornuftig når noen har rent operasjonelt ansvar. Et besøk hos Difi står høyt på lista mi.

VARME HENDER: Hva er galt med støvsugerroboter, spør den nye fornyings- og kirkeministeren Rigmor Aasrud.
– Din forgjenger hadde noen standpunkter bransjen satte pris på. Hva tenker du for eksempel om delingskultur og gjenbruk?

– Dette er lett å bli misforstått på. Å dele gode tanker, skal vi være gode på i det offentlige. For meg er prioriteten å få bedre elektronisk samhandling med og i kommunesektoren, så får vi se hva som er beste veien til målet.

– Gratis offentlige kartdata, da?

– Soria Moria II tar opp dette, men jeg må svare kjedelig: Inntil det kommer nye opplysninger, står eksisterende vedtak fast.

– Hva med EUs datalagringsdirektiv? Er det problematisk at ditt parti går på tvers av IT-bransjen?

– Nei, jeg finner det overhodet ikke vanskelig å støtte partiets holdning. Grunnlaget for Aps synspunkt står støtt, og implementeringsprosessen vil bli grundig behandlet.

– Greit, vi runder av hyggelig. PC eller Mac? Går du i kirken? Og er det sant at du kan programmere?

– Til det første: PC, men ikke fanatisk. Som kirkegjenger: en god gjennomsnittsborger, ut over det holder jeg det privat. Når det gjelder programmering, kunne jeg faktisk en del Cobol – for 17 år siden. Men før du spør: Nei, du får ikke en demonstrasjon. Jeg husker nesten bare copy-stjerne-punktum-stjerne. Den var jeg til gjengjeld god på, sier Rigmor Aasrud.

Les mer om: