Gjør løfteutstyr sikrere

Gjør løfteutstyr sikrere

Fra Hydac meldes det at ISO13849-1 omhandler funksjonell sikkerhet for løfteutstyr og stiller strengere krav til sikkerhet under drift. For trykksensorer betyr dette at man for en del systemer behøver en tilbakemelding fra sensoren om at den ”lever”. HYDAC kan levere løsning med funksjonstilbakemelding i tillegg til vanlig signal, eller redundant (dobbel sensor) løsning, som skissert på skjemaet under. Begge løsningene tilfredsstiller PL d og SIL 2 sikkerhetsnivå.

Les mer om: