Gjør husdyrmøkk mye mer effektiv

N2 Applied har begynt å produsere maskiner som reduserer behovet for kunstgjødsel, fjerner lukt og forurensinger til luft og vann. Nå er de klare for å erobre verden.

Gjør husdyrmøkk mye mer effektiv
Produksjon: N2 Applied har startet produksjon av de første maskinene som behandler naturgjødsel på gården i Numedal. Til venstre; forretningsutvikler Kåre Gunnar Fløystad. Til høyre medgründer og teknisk sjef, Rune Ingels. Foto: Odd Richard Valmot

På en gård i Numedal foregår teknologiutvikling som kan bli en viktig for verdens matforsyning i fremtiden. Her på familiegården til tidligere Scatec-sjef Grete Sønsteby og samboer Rune Ingels har de begynt å produsere gjødseloppgraderende maskiner.